ประทับใจมากค่ะ ตั้งแต่ประสานงานกันทางโทรศัพท์จนจบทริป ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูล การบริการและการดูแลตลอดทั้งทริป ที่สำคัญ “”ถ่ายรูปสวยมากๆ ค่ะ” #AllimPressPhotoTrip #Hokkaido2018