หลวงพระบาง – อุดมไซย

ค่าใช้จ่าย: 39,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12-13 ท่าน + 2 Staff
ออกเดินทางเมื่อผู้ร่วมทริปครบ10ท่าน

ชำระมัดจำ: 18,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:14,800บาท

สายการบินแอร์เอเชีย  

เดินทางวันที่ 9 ธันวาคม 2565
FD 1030  DMK – LPQ  13.55 – 15.20 (1 ชม. 25 นาที)
เดินทางวันที่ 13 ธันวาคม 2565
FD 1031 LPQ – DMK 15.50 – 17.20 (1 ชม. 30 นาที)

**สมาชิกสามารถเลือกเดินทางต่างสายการบินได้ โดยไฟลท์ขาไปจะต้องถึงก่อนหรือพร้อมกรุ๊ป และไฟลท์ขากลับจะต้อง ออกหลังหรือพร้อมกรุ๊ป**
**หากสมาชิกต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าทริปยืนยันการเดินทางแล้ว**

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

ที่พักและมื้ออาหารถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับคณะเราเท่านั้น คอนเฟิร์มตามที่ประกาศในโปรแกรมการเดินทาง

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ

ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้
การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ ประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคลมามากกว่า 10 ปี เก็บภาพตลอด การเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆ มากที่สุด
เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถ ดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า คอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) ทริปถ่ายภาพของเราจึง ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้

รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กำหนดการเดินทาง  

9 ธันวาคม 2565 | Day 1 | กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง คาเฟ่ในเมืองเก่า ตลาดมืด (D)
10.00 น.         พร้อมกันเพื่อตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)
11.00 น.         เช็คอินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์แถวที่ 1)
13.55 น.         ออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 1030
15.20 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว (เวลาท้องถิ่นเท่ากับไทย) และเดินทางเข้าตัวเมืองหลวงพระบางเพื่อเช็คอินเข้าที่พัก
เย็น                 ชิมขนมและเครื่องดื่มที่คาเฟ่ย่านเมืองเก่า หลังจากนั้นเดินเล่นที่ถนนคนเดิน หรือเรียกอีกชื่อว่า ตลาดมืด และรับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก คืนที่ 1  Sanakeo Boutique Hotel & Spa หรือใกล้เคียง

10 ธันวาคม 2565 | Day 2 | หลวงพระบาง – รถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่อุดมไซยอุดมไซย – วัดพูทาด – คาเฟ่โฮงเตี้ยง – นั่งรถชมไพร – สะพานแขวนยอละปา – น้ำตกตาดน้ำกัด – จุดชมวิวเนินเขา(B-L-D)
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
สาย                ออกเดินทางสู่อุดมไซ โดยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ที่นั่งชั้น 1 (จากสถานีหลวงพระบางมุ่งหน้าสถานีอุดมไซ)
เมื่อเดินทางถึงอุดมไซย เดินทางไปยังวัดพูทาด หรือวัดชัยมงคลรัตนมิ่งเมือง สักการะพระธาตุชัยมงคลรัตน มิ่งเมือง สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 และในปี ค.ศ. 1996 รัฐบาลได้สร้างพระธาตุขึ้นใหม่ครอบองค์เดิมไว้ เป็นศิลปะแบบล้านช้าง สูง 21 เมตร ให้ชาว สปป.ลาวได้สักการะจนถึงปัจจุบันเที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย                พักผ่อน ถ่ายภาพ ชิมขนมและเครื่องดื่มที่คาเฟ่โฮงเตี๊ยม คาเฟ่ที่ปรับปรุงมาจากบ้านโบราณสไตล์จีน และจากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยสักครู่และออกทำกิจกรรมช่วงบ่าย
กิจกรรมนั่งรถชมไพร เดินป่าระยะสั้นประมาณ 800 เมตร และถ่ายภาพกับสะพานแขวนยอละปา มีมุมถ่ายภาพที่สวยงาม ระหว่างทางแวะชมน้ำตกตาดน้ำกัด และที่มองเห็นเมืองไซจากบนเนินเขาสูง
เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก
ที่พัก คืนที่ 2  Namkat Yorla Pa Resort หรือใกล้เคียง

11 ธันวาคม 2565 | Day 3 | อุดมไซย – ซิปไลน์คาเฟ่ – หมู่บ้านชนเผ่ากึมมุ – ตลาดพื้นเมือง – รถไฟความเร็วสูงจากอุดมไซยสู่หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – คาเฟ่ (B-L-D)
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
ทำกิจกรรมจิบกาแฟบนซิปไลน์หรือซิปไลน์คาเฟ่บริเวณลำธารในเขตป่าของน้ำกัดยอละปา หลังจากนั้น ดื่มด่ำกับชุมชนพื้นถิ่นหมู่บ้านชนเผ่ากึมมุ วิถีชีวิตเรียบง่าย กับความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงสดสวย งดงามพร้อมเดินเล่นตลาดพื้นเมืองบริเวณใกล้เคียง
เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย                เดินทางสู่หลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ที่นั่งชั้น 1 (จากสถานีอุดมไซยมุ่งหน้าสถานีหลวงพระบาง)
เที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเชียงทอง วัดเชียงทองสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2101 – 2103 สิ่งแรกที่ควรต้องไปชมคือ สิม หรืออุโบสถของวัดเชียงทองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง เอกลักษณ์ของสิมแบบนี้คือความอ่อนโค้งที่แตกต่างจากสิมแบบอื่นๆ
ช่วงบ่ายแก่จนถึงเย็น เที่ยวและนั่งชิลล์ในคาเฟ่น่ารักในย่านเมืองเก่าของหลวงพระบาง และเก็บภาพตามจุดต่างๆ ในย่านเมืองเก่า
เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก คืนที่ 3  Avani+ Luang Prabang Hotel หรือใกล้เคียง

12 ธันวาคม 2565 | Day 4 | ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – น้ำตกกวางสี – Café – Dinner cruise on Mekong Kingdoms (B-L-DC)
เช้าตรู่ ทำกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว กิจกรรมยามเช้าที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหลวงพระบาง และเดินเที่ยวชมบรรยากาศตลาดเช้า ที่ชาวบ้านออกมาขายอาหาร ทานอาหารเช้ากันอย่างครึกครื้น
หลังจากนั้น กลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เดินทางต่อไปยังน้ำตกกวางสี หรือน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนมีสองชั้น ความสูงรวมประมาณ 70 เมตร อยู่ท่ามกลางป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก เหมาะแก่การเที่ยวชมธรรมชาติและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย                เดินเก็บคาเฟ่ที่น่าสนใจในย่านเมืองเก่า และพักผ่อนและถ่ายภาพในที่พัก และเตรียมตัวสำหรับมื้อสำคัญในช่วงเย็น
เย็น                 รับประทานอาหารค่ำบนเรือหรู Mekong Kingdoms ที่เสิร์ฟอาหารพร้อมให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศของแม่น้ำโขงและทิวทิศน์สองฟากฝั่งของหลวงพระบาง
ที่พัก คืนที่ 4  Avani+ Luang Prabang Hotel หรือใกล้เคียง

13 ธันวาคม 2565 | Day 5 | Avani+ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ (B-L)
ช่วงเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัยและถ่ายภาพในที่พัก บางท่านอาจทำกิจกรรมขี่จักรยานชมเมืองเก่ารับอรุณ
เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง
15.50 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการแอร์เอเชีย FD 1031
17.20 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อาหาร
ค่าใช้จ่ายนี้รวมมื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
(B=อาหารเช้า / L=อาหารกลางวัน / D=อาหารเย็น)

 โรงแรมที่พัก  
9 ธ.ค.          Sanakeo Boutique Hotel & Spa หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
10 ธ.ค.        Namkat Yorla Pa Resort หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
11 ธ.ค.        Avani+ Luang Prabang Hotel หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
12 ธ.ค.        Avani+ Luang Prabang Hotel หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
**ส่วนใหญ่ ห้องพักมักจะให้บริการด้วยเตียงคู่ (Double Bed) หากท่านใดต้องการเตียงเดี่ยว (Twin Bed) แต่ทางโรงแรมไม่มีบริการ ทีมงานจะขอผ้าห่มเพิ่มเติมทดแทนการแยกเตียงให้ (ตามที่โรงแรมสามารถจัดให้ได้)**

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. หลังจากท่านจองทริปและชำระมัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยินดีตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 3. เนื่องจากรายการเดินทางเป็นแบบเหมาจ่าย บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ

สงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์สำหรับผู้เดินทางต่อไปนี้

 • ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือต้องใช้วีลแชร์
 • บุคคลไร้ความสามารถ
 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 10 ปี

ค่าใช้จ่าย : 39,800 บาท/ท่าน

 • วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 18,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสำเนา PASSPORTและ VACCINE PASSORT/International Vaccine Certificate
 • ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 14,800 บาท
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต ไม่ชาร์จเพิ่ม
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตค่าทริปเต็มจำนวน ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 3 เดือน (กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา)

*หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน*

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกตั้งแต่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 หักมัดจำ 10,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 หักมัดจำ 15,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด
 • หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขการจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
 • ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดำเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

ค่าบริการนี้รวม
– ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 4 คืน
– ค่าอาหาร 12 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่ารถและยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เดินทาง
– ค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน
– ค่าบริการ Local Guide และพนักงานขับรถ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง)
– ค่าทิป Local Guide พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน รวม 500 บาท ต่อท่าน
– ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยตัวท่านเองว่าจะเข้าชมหรือไม่
– ค่าทิปพนักงานบริการ (ถ้ามี)
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด :Travel Portrait, Landscape
Facebook : www.facebook.com/Tiger.Thanakorn
IG : www.instagram.com/thetigereyesphoto

฿ 39,800

 5 Days

 9/12/22 – 13/12/22