[wp-svg-icons icon=”location-2″ wrap=”I”] North-West Vietnam

เพราะชีวิตติดธรรมชาติ ณ ซาปา &มูกางจ๋าย

เพราะชีวิตติดธรรมชาติ หนีความวุ่นวายและหมอกควันในเมืองหลวง ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด พร้อมถ่ายภาพกับวิวหลักล้านนาอย่างขั้นบันไดยาวสุดลูกหูลูกตาหรือ Panoramic Pool ของ Topas Ecolodge ที่เราจะสามารถใช้เวลาสี่วันแบบ Slow life ก็สามารถเก็บบรรยากาศได้หลากหลาย ทั้งความเขียวขจีของนาขั้นบันได สัมผัสกับหมอกที่ปลายมือบนยอดเขาที่สูงที่สุดของอินโดจีน อีกหนึ่งทริปที่เราจะได้เก็บภาพสวยๆ ด้วยกัน เติมพลังให้เต็มที่ แล้วกลับมาสนุกกับชีวิตต่อไป

ค่าใช้จ่าย: 35,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12 ท่าน + 2 Staff

ชำระมัดจำ: 18,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:10,000 บาท

สายการบิน Air Asia
ขาไป
เดินทางวันที่ 22 กันยายน 2562
DMK – HAN FD642 เวลา 06.40 –08.30

ขากลับ
เดินทางวันที่ 25 กันยายน 2562 
HAN – DMK FD645 เวลา 20.50 – 22.40

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป
ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคนให้สวยงามเหมาะสมตามแบบที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลามากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริมเช่น Caféhopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลามากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกัน ที่ต้องการภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

ทริปถ่ายภาพของเรา เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเป็นแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพความประทับใจและความทรงจำ ด้วยคุณภาพระดับ Professional ทั้งภาพวิวทิวทัศน์และภาพถ่ายส่วนตัว … ผู้ที่ต้องการได้ภาพพิเศษกับฉากพิเศษไม่เหมือนใคร สำหรับผู้ที่มั่นใจและต้องการได้ภาพถ่ายตามสไตล์พี่เสือเท่านั้น

โปรดศึกษา ลักษณะการเดินทางของเราก่อนตัดสินใจ

ทริปนี้เราใช้รถบัสเล็ก 29 ที่นั่งหรือเทียบเท่า ในการเดินทางทั้งหมด เป็นกรุ๊ปขนาดเล็ก จะจอดถ่ายรูปตามจุดที่ต่างๆ ที่วางแผนไว้ โดยอาจเพิ่มเติมหรือลดทอนตามความเหมาะสมของสถานที่และสภาพอากาศนั้นๆ โดย Staff 1 คนเป็นทั้งผู้นำทริป และช่างภาพมืออาชีพ เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน และอีก 1 คน ประสานงานกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว เคลียร์พื้นที่  เพื่อให้ทุกท่านได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนหัวหน้าทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พักในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจากทุกท่านเพิ่มในการจ้างพนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) เพราะบริการนี้ ถ้าต้องการใช้ จะต้องจ่ายเหมือนกันทุกท่านทั้งกรุ๊ป จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น โดยที่บางท่านอาจต้องการหรือไม่ต้องการ

เนื่องจากในซาปามีคาเฟ่ที่เป็น Location สำหรับถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดมากมาย เราจึงผสมผสานการเที่ยวแบบ Caféhopping เข้าไปในครั้งนี้ด้วย ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปในสถานที่รับประทานอาหารกลางวันที่สวยงาม หรืออาจมีเพิ่มเติม Afternoon Tea ในบางวัน

 

กำหนดการเดินทาง

22 กันยายน 2562 | Day 1 | Bangkok – Ha Noi – Khau Pha Pass – Mu Cang Chai (L-D)
03.30 น.           พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1เคาน์เตอร์แถวที่ 1)
06.40 น.           ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Air Asia FD642
08.30 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาในประเทศไทย) 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว เดินทางสู่จังหวัดเอียนบ๊ายทางตอนเหนือของเวียดนาม แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ช่วงบ่ายเดินทางต่อสู่เมืองทูเล่ (Tu Le) แวะถ่ายภาพนาขั้นบันไดที่จุดชมวิว Khau Pha Pass หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านมูกางจ๋าย (Mu Cang Chai) รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองโดยชาวไท และเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตพื้นเมืองอย่างแท้จริง  

23 กันยายน 2562 | Day 2 | Mu Cang Chai –La Pan Tan – Mam Xoi Viewpoint – Sapa– Silver Waterfall – Topas Ecolodge (B-L-D)
หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์และเดินทางสู่หมู่บ้าน La Pan Tan เพื่อเก็บภาพทะเลหมอกและนาขั้นบันไดอีกรูปแบบหนึ่ง เก็บภาพที่ Mam Xoi Hill (Raspberry Hill) นาขั้นบันไดที่มีแบบแผนการปลูกอันเป็นเอกลักษณ์ หาที่อื่นไม่ได้ หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางสู่เมืองซาปา (Sapa)ระหว่างทางสัมผัสกับวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ จนถึง Silver Waterfall ที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ช่วงเย็นเดินทางเข้าสู่ที่พัก Topas Ecolodge เพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินกับวิว Panoramic pool และที่ฉากหลังเป็นหมอกและนาขั้นบันไดสีเขียวสุดอลังการ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็นและเก็บภาพกับที่พักที่แสนสวยงาม

 24 กันยายน 2562 | Day 3 | Sapa – Fansipan Mountain – Cat Cat (B-L-D)
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ยอดเขาฟานสิปัน (Fansipan Mountain) โดย Cable Car ต่อด้วยเดินขึ้นบันไดอีก600 กว่าขั้น เพื่อเก็บภาพยอดสูงสุดของเขา ที่ที่ในอดีตต้องขึ้นมาด้วยความยากลำบากด้วยการเดินเท้าหรือมอเตอร์ไซค์เท่านั้น หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน Cat Cat หมู่บ้านชาวเขาอันแสนน่ารัก เดินถ่ายรูป สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวเขาอย่างใกล้ชิด ช่วงบ่ายแวะ Caféชิมกาแฟ พักเหนื่อย และเก็บภาพน่ารักๆ ในคาเฟ่ และช่วงเย็นช้อปปิ้งของฝากและเดินชมตัวเมืองซาปาตามอัธยาศัย และกลับเข้าสู่ที่พัก Topas Ecolodge เพื่อรับประทานอากาศเย็น

25 กันยายน 2562 | Day 4 | Notre Dame Cathedral – Ham Rong Mountain – Ha Noi – Bangkok (B-L)
ช่วงเช้าเยี่ยมชมและเก็บภาพโบสถ์หินสัญลักษณ์ของเมืองซาปา ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่น่าสนใจ ขึ้นชม Ham Rong Mountain ภูเขาที่เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าและพรรณไม้มากมายหลายร้อยชนิด และรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางสู่ฮานอย
20.50 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia FD645
22.40 น.           ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ยานพาหนะ    รถบัสขนาด29ที่นั่ง

 โรงแรมที่พัก  
22 ก.ย.              Mu Cang Chai Ecolodge | Valley view bungalow room | พักห้องละ 2 ท่าน
23 ก.ย.              Topas Ecolodge Sapa | Premium bungalows | พักห้องละ 2 ท่าน
24 ก.ย.              Topas Ecolodge Sapa | Premium bungalows | พักห้องละ 2 ท่าน

 สภาพอากาศ
เดือนกันยายนถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด เหมาะแก่การถ่ายภาพนาขั้นบันได เย็นสบาย อุณหภูมิประมาณ 16 – 25 องศาเซลเซียส และยังเป็นช่วงที่มีฝนพรำประปราย จึงแนะนำให้สมาชิกทุกท่านเตรียมเครื่องกันหนาวและกันลมพอสังเขป และพกร่มคันเล็กติกตัว

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
ค่าใช้จ่าย: 35,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:10,000 บาท
     – วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 18,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
     – ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
     – หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
     – ยกเลิกระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 14 มิถุนายน 2562 หัก10,000 บาท
     – ยกเลิกระหว่างวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2562 หัก 29,000 บาท
     – ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund จากตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว จะคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้ Refund จากทางสายการบินเท่านั้น (เงิน Refund ขึ้นอยู่กับคลาสของตั๋วเครื่องบิน ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)

ค่าบริการนี้รวม
– ค่าที่พักรวมทั้งสิ้น 3 คืน
– ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทาง
– ค่า Cable Car สำหรับขึ้น Fansipan Mountain
– ค่าธรรมเนียมเข้า้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าไกด์ท้องถิ่น
– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย) และภายในประเทศ
– ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท่านละ 3USD/วัน/ท่าน รวมเท่ากับ 12 USD ต่อท่านสำหรับตลอดทั้งทริป
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
– ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบินกำหนด

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Portrait, Landscape, Travel, Pre-Wedding
Facebook : www.facebook.com/Tiger.Thanakorn
IG : www.instagram.com/thetigereyesphoto

฿ 35,900 | [wp-svg-icons icon=”clock” wrap=”i”] 4 Days

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  22/9/19 – 25/9/19