[wp-svg-icons icon=”location-2″ wrap=”I”] Bali, Indonesia

BALI Sea-through 3/2019

เปิดรอบเพิ่มเพราะการจองที่เต็มอย่างรวดเร็ว แต่ทางเรายังต้องการให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆ ที่เราได้รับมา
ทริปบาหลี 6 วัน ที่ All Impress จัดขึ้นนี้ เปิดโอกาสให้พวกเราที่มีรสนิยมในการเที่ยวเหมือนๆ กัน ให้ได้มีความสุขด้วยกันโดยเฉพาะ เราสัญญาว่าจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะหาจากไหนไม่ได้ เราเลือกสรรที่พักที่สวยงาม แตกต่าง และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าพักเป็นหมู่คณะ เราตั้งใจจัดหาอาหารแต่ละมื้อที่เป็นทั้งอาหารตา อาหารปาก และอาหารใจ คัดสรรทุก Location ที่ถ่ายภาพได้อย่างสวยงามและพิเศษที่สุด
หวังว่าทุกคนจะได้มาแชร์ความสุขร่วมกันค่ะ

ค่าใช้จ่าย: 52,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 10 ท่าน + 2 Staff

ชำระมัดจำ: 25,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:22,000 บาท

สายการบิน Air Asia

ขาไป
เดินทางวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
DMK – DPS FD396 เวลา 06:15 – 11:30 (ใช้เวลาเดินทาง4 ชม. 15 นาที)

ขากลับ
เดินทางวันที่13กรกฎาคม 2562 
DPS – DMK FD399 เวลา 01:35 – 04:55 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.20 นาที)

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป
ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคนให้สวยงามเหมาะสมตามแบบที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลามากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริมเป็น caféhopping ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลามากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนร่วมทริปที่ต้องการภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้

ทริปนี้เราใช้รถบัสเล็ก 18 ที่นั่งหรือเทียบเท่า ในการเดินทางทั้งหมด เป็นกรุ๊ปขนาดเล็ก จะจอดถ่ายรูปตามจุดที่ต่างๆ ที่วางแผนไว้ โดยอาจเพิ่มเติมหรือลดทอนตามความเหมาะสมของสถานที่และสภาพอากาศนั้นๆ โดย Staff 1 คนเป็นทั้งผู้นำทริป และช่างภาพมืออาชีพ เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน และอีก 1 คน ประสานงานกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  เพื่อให้ทุกท่านได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พักในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจากทุกท่านเพิ่มในการจ้างพนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (hotel porter service) เพราะบริการนี้ ถ้าต้องการใช้ จะต้องจ่ายเหมือนกันทุกท่านทั้งกรุ๊ป จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น โดยที่บางท่านอาจต้องการหรือไม่ต้องการ

เนื่องจากใน Jaipur & Jodhpur มีคาเฟ่ที่เป็น location สำหรับถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดมากมาย เราจึงผสมผสานการเที่ยวแบบ Caféhopping เข้าไปในครั้งนี้ด้วย ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปในสถานที่รับประทานอาหารกลางวันที่หรูหรา สวยงาม หรืออาจมีเพิ่มเติม Afternoon Tea ในบางวัน แต่บางมื้อเป็นอาหารอินเดียที่มีกลิ่นเครื่องเทศตามธรรมชาติของประเทศเค้า ทางทีมงานจะเตรียมเครื่องเคียงแบบไทยเพื่อช่วยต่อสู้กับความไม่คุ้นเคยของกลิ่นเครื่องเทศครับ

กำหนดการเดินทาง

8 กรกฎาคม 2562 | Day 1 | Bangkok – Bali – Floating Afternoon Tea – Ubud (L-D)
03.30 น.     ทีมงานออลล์ อิมเพรสรอต้อนรับที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1เคาน์เตอร์แถวที่ 1)
06.15 น.     ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินAir Asia FD396 (ใช้เวลาเดินทาง4ชม. 15 นาที)
11.30 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วเวลาในประเทศไทย 1 ชม.) 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้วพบกับทีมงานที่รอรับที่ท่าอากาศยานลาหลี เดินทางสู่เมืองอูบุด ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายแก่ถึงเย็นรับประทาน Afternoon Tea พร้อมถ่ายภาพกิจกรรม Floating Afternoon Tea ในบรรยากาศท่ามกลางน้ำตกและป่าเขาโอบล้อมสุดพิเศษ ช่วงเย็นเดินทางกลับสู่ใจกลางเมืองอูบุด รับประทานอาหารค่ำ และเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

9 กรกฎาคม 2562  | Day 2 | Tegallalang Rice Terrace – Bali Swing – Bali Bird Net – Luwak Coffee Farm – Ubud Cafe – Ubud Market (B-L-D)
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่นาขั้นบันไดที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสวยงาม Tegallalang Rice Terrace หลังจากนั้นเดินทางไปทำกิจกรรมพร้อมเก็บภาพ Bali Swing & Bali Bird Net กับมุมที่ทีมงานคัดสรรไว้โดยเฉพาะ หลังจากนั้นแวะจิบชา กาแฟ และชิมขนมพื้นเมืองของบาหลี ที่ฟาร์มกาแฟขี้ชะมด พร้อมเก็บภาพมุมต่างๆ ที่ตกแต่งภายในอย่างสวยงาม
ช่วงบ่าย สนุกกับการ Hopping กันต่อในคาเฟ่ชื่อดังที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองอูบุด มีความอาร์ทที่น่าเก็บภาพทุกมุมมอง หลังจากนั้นเชิญทุกท่านช้อปปิ้งในตลาดอูบุดตามอัธาศัย ก่อนนัดพบกันในช่วงค่ำอีกครั้ง เพื่อรับประทานอาหารเย็น

 10 กรกฎาคม 2562  | Day 3 | Bali Gate – Ulun Danu Beratan Temple – Bubble Hotel  (B-L-D)
หลังรับประทานอาหารเช้าแต่เช้าตรู่ เดินทางไปถ่ายภาพกับ Bali Gate สถานที่ที่พลาดไม่ได้ที่จะมาเก็บภาพเมื่อมาถึงบาหลี หลังจากนั้นเยี่ยมชมวัด Ulun Danu Beratan Templeทำกิจกรรมนั่งเรือพายเพื่อเก็บภาพการนั่งเรือในวัดนี้ที่พลาดไม่ได้ของทุกคน ช่วงบ่ายเดินทางเข้าสู่ Bubble Hotel เส้นทางเดินรถและเดินเท้าค่อนข้างลำบาก (ผู้เดินทางควรจัดกระเป๋าให้กะทัดรัดที่สุด) หลังจากทำการเช็คอินและทุกท่านเข้าสู่ที่พักของตนเองเรียบร้อยแล้ว นัดพบเพื่อถ่ายภาพ Afternoon Tea และทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วงเย็นรับประทานอาหารมื้อพิเศษแบบ BBQ ร่วมกันกลางป่า ก่อนแยกย้ายกันกลับที่พักของแต่ละท่าน

 

11 กรกฎาคม 2562  | Day 4 | Nusa Penida – Algel’s Billabong- Broken Beach- Kelingking  (B-L-D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักของแต่ละท่าน ช่วงสายเดินทางสู่เกาะ Nusa Penida โดยใช้เวลานั่ง Speed Boat ประมาณ 45 นาที หลังจากเดินทางถึงเกาะและรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางเพื่อเก็บภาพ ณ จุดไฮไลท์ที่สวยงาม เห็นความแตกต่างที่ผสมกลมกลืมระหว่างหินผาที่สูงชันกับน้ำทะเลที่ซัดสาดตลอดเวลา ได้แก่ Algel’s Billabong, Broken Beach และ Kelingking จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

12 กรกฎาคม 2562  | Day 5 | Rumah Pohon Tree House – Diamond Beach – Bali Café(B-L-D)
หลังจากรับประทานอาหารและเก็บภาพภายในโรงแรมเรียบร้อยแล้ว เช็คเอ้าท์และเดินทางสู่ Rumah Pohon Tree House บ้านต้นไม้อันมีชื่อเสียง โดยระหว่างทางจะมีจุดถ่ายภาพ 1-2 จุด ที่สวยงามและสื่อถึงความเป็นชาวเกาะนี้
ทางลงสู่บ้านต้นไม้มีความลึกและยาวมาก หากท่านไหนที่ไม่ประสงค์ลงไปถ่ายถึงบ้านต้นไม้ สามารถรอเก็บภาพจากด้านบนเขาได้ หลังจากนั้น เดินทางไปเก็บภาพต่อที่ Diamond Beachรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ และเดินทางกลับสู่เกาะบาหลีโดย Speed Boat ช่วงค่ำรับประทานอาหารค่ำที่คาเฟ่สีชมพูอันมีชื่อเสียงในบาหลี หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
21.00 น.     ทีมงานส่งทุกท่านที่ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย
22.30 น.     เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย

 13 กรกฎาคม 2562  
01.35 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินAir Asia FD399 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.20 นาที)
04.55 น.     ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ยานพาหนะ    รถตู้หรือรถยนต์หลายขนาด ปรับเปลี่ยนตามกำหนดการเดินทางในแต่ละวัน

โรงแรมที่พัก  
 8 ก.ค.    Adiwana Resort Jembawan | Adiwana Room | พักห้องละ 2 ท่าน
 9 ก.ค.    Adiwana Resort Jembawan | Adiwana Room | พักห้องละ 2 ท่าน
10 ก.ค.   Bubble Hotel Bali | พักห้องละ 2 ท่าน
11 ก.ค.   Semabu Hills Hotel Nusa Penida | Suite Ocean View Room | พักห้องละ 2ท่าน
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับห้องพัก ตามลำดับการจองทริป*

 สภาพอากาศ
เดือนมิถุนายนถุงเดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดในบาหลี เหมาะแก่การถ่ายภาพธรรมชาติในที่ต่างๆ และการเดินทางไปเกาะ อากาศชื้นอยู่เสมอ อุณหภูมิประมาณ 20-31 องศาเซลเซียส เป็นช่วงเดือนที่มีโอกาสเจอฝนน้อย ส่วนสภาพอากาศบนเกาะ Nusa Penida มีลมและแดดจัดตลอดเวลา จึงนำให้เตรียมอุปกรณ์กันแดดที่ไม่ปลิวไปตามลมได้

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
ค่าใช้จ่าย: 52,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้

พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:22,000 บาท
     –     วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 25,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
     –     ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
     –     หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
     –     ยกเลิกระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 22 พฤษภาคม 2562 หัก20,000 บาท
     –     ยกเลิกระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 หัก42,000 บาท
     –     ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund จากตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว จะคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้ Refundจากทางสายการบินเท่านั้น (เงิน Refund ขึ้นอยู่กับคลาสของตั๋วเครื่องบิน ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)

ค่าบริการนี้รวม
– ค่าที่พักรวมทั้งสิ้น 4 คืน
– ค่าอาหาร 14 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทาง
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่ากิจกรรม Floating Afternoon Tea
– ค่ากิจกรรม Bali Swing & Bali Bird Net
– ค่า Café Hopping ณ ฟาร์มกาแฟขี้ชะมด
– ค่า Café Hopping ณ Ubud Café
– ค่ากิจกรรมถ่ายภาพกับ Bali Gate
– ค่ากิจกรรมพายเรือในวัด Ulun Danu Beratan Temple
– ค่าพนักงานขับรถท้องถิ่น
– ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ บาหลี-เกาะ Nusa Penida
– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์) และภายในประเทศ
– ค่าจองที่นั่งด้านหลังของเรือไปเกาะNusa Penida 800 บาท/ท่าน (Round Trip)
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
– ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบินกำหนด

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Portrait, Landscape, Travel
Facebook : www.facebook.com/Tiger.Thanakorn
IG : www.instagram.com/thetigereyesphoto

฿ 52,500 | [wp-svg-icons icon=”clock” wrap=”i”] 6 Days

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  08/07/19 – 13/07/19