Christmas in Paris & Switzerland

Christmas in Paris & Switzerland 2022

กรุ๊ปพิเศษ เพียงรอบเดียวสำหรับปีนี้ การเดินทางพร้อมช่างภาพมืออาชีพ
ส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ที่ปารีสและสวิตเซอร์แลนด์ กับภาพความทรงจำที่มีคุณค่าตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่าย : 209,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12-13 ท่าน + 2 Staff
ออกเดินทางเมื่อผู้ร่วมทริปครบ10 ท่าน
ชำระมัดจำ: 60,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสำเนา PASSPORT และ VACCINE PASSORT/International Vaccine Certificate
กรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้/พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 46,500 บาท

สายการบิน Thai Airways (ออกตั๋วโดยการบินไทยทั้งหมด)

เดินทางวันที่ 25 ธันวาคม 2565
TG 930  BKK – CDG  00.05 – 06.50 (12 ชม. 45 นาที)
เดินทางวันที่ 1 มกราคม 2566
LH 1197  ZRH – FRA  18.05 – 19.05 (1 ชม.)  |  TG 923  FRA – BKK  20.55 – 13.45(+1) (13 ชม. 40 นาที)
**สมาชิกสามารถเลือกเดินทางต่างสายการบินได้ โดยไฟลท์ขาไปจะต้องถึงก่อนหรือพร้อมกรุ๊ป และไฟลท์ขากลับจะต้อง ออกหลังหรือพร้อมกรุ๊ป**
**หากสมาชิกต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าทริปยืนยันการเดินทางแล้ว**

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน
ที่พักและมื้ออาหารถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับคณะเราเท่านั้น คอนเฟิร์มตามที่ประกาศในโปรแกรมการเดินทาง

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้

การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ ประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคลมามากกว่า 10 ปี เก็บภาพตลอด การเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆ มากที่สุด

เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถ ดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า คอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) ทริปถ่ายภาพของเราจึง ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้
***รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล***

กำหนดการเดินทาง

24 ธันวาคม 2565 | Day 1 | BKK
20.00 น.        พร้อมกันที่คลินิกแพทย์สมิติเวช สุวรรณภูมิ ชั้น 1 เพื่อตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)
21.00 น.        เช็คอินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C/D สายการบินไทย

25 ธันวาคม 2565 | Day 2 | BKK – Paris – Louvre Museum – Les Colonnes de Buren & Jardindes Tuileries – Palais Garnier – Christmas Market (B-L-D)
00.05 น.        ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย TG 930
06.50 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม.) หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ช่วงสาย         เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของปารีส เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น แต่นำมาจัดแสดงให้ชมเพียง 35,000 ชิ้น เช่น Mona Lisa ผลงานโด่งดังของ Leonardo da Vinci ศิลปินชาวอิตาเลียน ลูฟวร์เปิดให้แก่สาธารณชนเข้าชมงานศิลปะครั้งแรกในปีค.ศ. 1793 เพื่อเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราถ่ายภาพกันภายนอกโดยรอบ เพื่อเก็บภาพกับสัญลักษณ์โดมกระจกด้านหน้า
หลังจากนั้น เดินข้ามฝั่งถนนไปยังบริเวณของ Palais Royal อาคารซึ่งเคยเป็นที่พักของเหล่าราชวงศ์ในอดีต  ปัจจุบันกลายเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายภาพจากงานศิลปะที่มีชื่อว่า ‘Les Colonnes de Buren’ โดยศิลปินชื่อว่า Buren งานศิลปะร่วมสมัยที่แสดงแท่นเสากลมๆ ลายทางขาว-ดำความสูงต่ำลดหลั่นกันไป จำนวน 260 แท่น ต่อด้วย Jardin des Tuileries สวนสาธารณะที่มีทิวสนสวยงาม สถานที่ถ่ายทำ Emily in Paris
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย เที่ยวชมโรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) หรือ Paris Opera สร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ มีความสวยงามโดดเด่นโดยเฉพาะการตกแต่งภายในอาคาร โดยใช้หินอ่อนหลากหลายสีแกะสลักเป็นแนวกรีกโรมัน มีการจัดแสดงงานศิลปะต่างๆ สไตล์คลาสสิก เช่น ละครเวที งานแสดงศิลปะ การแสดงคอนเสิร์ตต่าง ๆ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถ่ายทำสำคัญของ Emily in Paris
ช่วงเย็นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับหอไอเฟลและลาน Trocadero แบบสามารถเดินถึงกันได้เพื่อเช็คอินที่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัยให้สดชื่น
เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ค่ำ                   เที่ยวชมและเก็บภาพบรรยากาศ Christmas Market กับการประดับตกแต่งเมืองที่อบอุ่นและแสงไฟสวยงาม
ที่พัก คืนที่ 1  La Clef Tour Eiffel Paris by The Crest Collection ระดับ 5 ดาว หรือใกล้เคียง

26 ธันวาคม 2565 | Day 3 | Jardins du TrocadéroEiffel TowerPont de Bir-Hakeim Arc de TriompheChamps-Elysées – Jardins du Trocadéro (B-L)
ช่วงเช้าเก็บภาพบริเวณ Jardins du Trocadéro (Gardens of the Trocadero) ลานกว้างซึ่งมีมุมถ่ายภาพสวยงามและหลากหลาย มีฉากหลังเป็นหอไอเฟลสัญลัญลักษณ์ของกรุงปารีส เป็นจุดที่ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลได้ออกมาสวยและสามารถเก็บภาพหอไปเฟลได้แบบเต็มๆ และบริเวณรอบหอไอเฟล (Eiffel Tower)หอคอยโครงสร้างเหล็กริมแม่น้ำแซนความสูง 300 เมตร
ช่วงบ่าย ถ่ายภาพบริเวณสะพาน ปง เดอ เบีย ฮาเคม(Pont de Bir-Hakeim) สะพานข้ามแม่น้ำแซนที่เชื่อมต่อระหว่างย่านแพทซีและเบฮาเกมท์ ถูกสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ 1903 – 1905 เป็นสะพานที่สวยงามจนเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Inception
หลังจากนั้น แวะถ่ายภาพบริเวณประตูชัย (Arc de Triomphe) มีความสูง 49.5 เมตร ถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) และต่อเนื่องไปยังถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่สุดในปารีส Champs-Elysées เพื่อให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ                   เก็บภาพช่วงค่ำ ณ ลาน Trocadéro เพื่อเก็บบรรยากาศและแสงสีของหอไอเฟลยามค่ำคืน
ที่พัก คืนที่ 2  La Clef Tour Eiffel Paris by The Crest Collection ระดับ 5 ดาว หรือใกล้เคียง

27 ธันวาคม 2565 | Day 4 | Dior Paris Café de Flore La Maison Rose Montmartre Galeries Lafayette (B-L)
เช้า แวะถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอินบนถนน Champs-Elysées มุมถนนหน้า Dior Paris ที่จะประดับตกแต่งตามแต่เทศกาลอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม หลังจากนั้น เดินทางไปยัง Café de Flore เพื่อชิมเครื่องดื่มร้อนที่เลื่องชื่อ อย่าง Hot Chocolate ที่หอมมัน มีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว คาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่ชื่อดังและเป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่เก่าแก่ที่สุดในปารีส เปิดกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1887 เอกลักษณ์ของร้านยังคงแบบคลาสสิกดั้งเดิมสไตล์ฝรั่งเศส และยังเป็นสถานที่รวมตัวของเหล่าศิลปิน นักเขียน ผู้สร้างภาพยนตร์ นักแสดงและนักปรัชญามากมาย เช่น Albert Camus, Leon-Paul Fargue, Yves Tangut เป็นต้นเที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ Terra Nera ร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดัง และเป็นร้านอาหารหลักที่ถ่ายทำซีรี่ส์ฝรั่งเศสเรื่อง Emily in Paris (ในซีรี่ส์ชื่อร้าน LES DEUX COMPÈRES) 
ช่วงบ่าย         เดินเที่ยวและถ่ายภาพเก็บบรรยากาศย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) ถนนย่านศิลปะ และเป็นที่ตั้งของ La Maison Rose จุดเช็คอิน คาเฟ่สีชมพูน่ารัก อีกหนึ่งจุดถ่ายทำ ทำซีรี่ส์ฝรั่งเศสเรื่อง Emily in Paris
หลังจากนั้น ให้ท่านใช้เวลาอิสระในการช้อปปิ้งที่ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูกลางกรุงปารีส ที่รวมสินค้าแบรนด์ดังมากกว่า 3,500 ร้าน จำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก อาทิ Balenciaga, Ralph Lauren , LOEWE, Chanel , Coach, Jean Paul Gaultier, Swarovski ฯลฯ
ที่พัก คืนที่ 3  La Clef Tour Eiffel Paris by The Crest Collection ระดับ 5 ดาว หรือใกล้เคียง

28 ธันวาคม 2565 | Day 5 | Dijon – Church of Notre-Dame of Dijon – Porte Guillaume – Place de la Libération & Old Town (B-L)
วันนี้เราเดินทางออกจากกรุงปารีส มุ่งหน้าสู่เมืองดีฌง (Dijon) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี เมืองท่องเที่ยวที่สร้างธีมนกฮูกน้อยไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเราสามารถเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆ ได้ตามลูกศรนกฮูกที่ฝังอยู่ตามพื้น ใช้ร่วมกับแผนที่เดินทางที่ทางเมืองจัดเตรียมไว้ให้ เรียกว่า The Owl’s Trail
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย               เที่ยวชมโบสถ์กลางเมือง (Church of Notre-Dame of Dijon) โบสถ์โรมันคาทอลิก มีความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 13 และมีความไม่เหมือนที่ใดๆ ในโลก คือมี Façade ด้านหน้า 3 ชั้น มีตัวการ์กอย 51 ตัวอยู่ด้านบน หลังจากนั้น เข้าเช็คอินที่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัยช่วงเย็น          เดินชมความสวยงามและอบอุ่นของเมือง Dijon เก็บภาพกับประตูเมือง Porte Guillaume (William Gate) ที่สร้างขึ้นช่วงตั้งแต่ศตวววษที่ 16-17 มีลักษณะคล้ายประตูชัย และ Place de la Libération & Old Town จัตุรัสกลางเมืองที่เป็นศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ มีน้ำพุที่เสมือนศูนย์รวมของผู้คนมากมาย และยังผ่านเที่ยวชมและถ่ายภาพด้านหน้าของพระราชวังดยุกแห่งเบอร์กันดี (Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne) และร้านของฝาก ของที่ระลึกประจำท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาด
ที่พัก คืนที่ 4  Grand Hotel La Cloche Dijon – Mgallery ระดับ 5 ดาว หรือใกล้เคียง

29 ธันวาคม 2565 | Day 6 | Bern – The Parliament Building – Zytglogge – Einsteinhaus –  Bern Munster – Barengraben – Interlaken  (B-L-D)
วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางข้ามประเทศจากฝรั่งเศสเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ โดยช่วงเช้าออกเดินทางจาก Dijon มุ่งหน้าสู่เมืองเบิร์น (Bern) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เราออกเดินทางกันช่วงเช้า ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. จะถึงเมือง Bern เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ช่วงบ่าย         เที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจกัน ได้แก่ The Parliament Building ตึกของรัฐสภา สถานที่ประชุมของสมาชิกสภาแห่งชาติ ที่อนุญาตให้เข้าชมได้ถ้าไม่มีการประชุม ต่อด้วยหอนาฬิกาประจำเมือง (Zytglogge) หอนาฬิกาดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1530 โดยมุมด้านหลังสามารถรอชมตุ๊กตาเต้นระบำและไก่ขันได้ หลังจากนั้น เดินเท้าผ่านชมบ้านของไอน์สไตน์ (Einstein Haus) เบิร์นเคยเป็นที่อยู่ของครอบครัวไอน์สไตน์ช่วง ค.ศ.1903 – 1905 บ้านแห่งนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์จนถึงปัจจุบัน และมหาวิหาร Bern Munster โบสถ์ใหญ่สไตล์โกธิค ภายในมีรูปสลักอันละเอียดลออเรื่องราวของวันพิพากษาครั้งสุดท้ายของศาสนาคริสต์และชีวิตหลังความตาย ปิดท้ายการเที่ยวชมเมืองเบิร์นที่บ่อหมี (Barengraben) ทำไมจึงต้องเป็นบ่อหมี … เรื่องราวมีอยู่ว่าดยุค Berthod ที่ 5 แห่ง Zahringen ได้เข้ามาปกครองและสร้างปราสาทในเมืองนี้ และหาวิธีตั้งชื่อเมืองตามชื่อสัตว์ (ตามภาษาดัช Bern แปลว่าหมี) นับแต่นั้นมาหมีจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง และมีการเลี้ยงหมีในบ่อนี้ไว้ให้ผู้คนเยี่ยมชม
หลังจากเที่ยวชมภายในเมืองเบิร์นอย่างจุใจแล้ว เดินทางต่อไปยังเมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken)
เย็น                 รับประทานอาหารกลางเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก คืนที่ 5  Hotel Du Nord  หรือใกล้เคียง

 30 ธันวาคม 2565 | Day 7 | Jungfraujoch excursion – Interlaken (B-L-D)
ออกเดินทางแต่เช้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรายอค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป “Top of Europe” ยอดเขาจุงเฟราไม่ได้สูงที่สุดในยุโรป แต่เป็นจุดที่สามารถขึ้นไปได้สูงที่สุดของยุโรปโดยไม่ต้องปีนเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป สถานีจุงเฟรายอคที่ความสูง3,454 เมตร ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2007
เราจะใช้เวลาอยู่บนเขาเพื่อทำกิจกรรมและถ่ายภาพกันครึ่งวันเช้า รับประทานอาหารกลางวันบนเขาจุงเฟรา และช่วงบ่ายลงมายังเมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เพื่อเดินชม ถ่ายภาพ และช้อปปิ้ง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ ขนาบด้วยทะเลสาบ 2 แห่ง คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) มีทัศนียภาพอันสวยงาม ไม่ว่าจะมองไปทางไหน เหมาะเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน อ่านหนังสือ หรือใช้เวลาสงบกับตัวเอง
เย็น                 รับประทานอาหารกลางเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก คืนที่ 6  Hotel Du Nord  หรือใกล้เคียง

31 ธันวาคม 2565 | Day 8 | Interlaken Zurich – Bahnhoffstrasse – New Year’s Eve Magic & Countdown (B-LD)
ช่วงเช้าใช้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยในเมืองอินเทอร์ลาเคน
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย  ออกเดินทางไปยังเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศและของทวีปยุโรป เป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งมวลชนของประเทศ เช่น ระบบขนส่งรถไฟ เส้นทางการคมนาคม การจราจรทางอากาศ โดยเป็นที่ตั้งของสนามบินและสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดและการจราจรหนาแน่นที่สุดในประเทศ และใช้เวลาช่วงเย็นช้อปปิ้งส่งท้ายที่บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhoffstrasse) ถนนสายช้อปปิ้งหลักของเมืองที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายที่ได้ชื่อว่าแพงและหรูหราที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งของช็อปแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ตั้งอยู่มากมาย
เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้น เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงกลางคืนของวันนี้ เป็นค่ำคืนพิเศษส่งท้ายปี ที่เราจะได้ฉลองไปพร้อมๆ กัน กับการแสดงแสงสี และจุดพลุอันยิ่งใหญ่ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของเมืองซูริค New Year’s Eve Magic & Illumination
ที่พัก คืนที่ 7  Central Plaza Zurich ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง

1 มกราคม 2566 | Day 9 | Munster BridgeNiederdorf (old town)Zurich – Frankfurt (B-L)
ช่วงเช้าพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรม และเช็คเอ้าท์
ช่วงสาย  เที่ยวชมและถ่ายภาพบริเวณสะพาน Munster Bridge สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีเรื่อง Crash Landing on You
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย  เดินชิอปปิ้งในย่านนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณ และเป็นถนนช้อปปิ้งที่เราสามารถเดินชมบ้านเรือน อาคารสไตล์ยุโรปโบราณได้ และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือขนมต่างๆ ให้ได้ลิ้มลอง
หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค
18.05 น.        ออกเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต  โดยสายการบิน Lufhansa LH 1197
19.05 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อต่อเครื่อง
20.55 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบินไทย TG 923

2 มกราคม 2566 | Day 10 | Frankfurt – Bangkok
13.45 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อาหาร
ค่าใช้จ่ายนี้รวมมื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
(B=อาหารเช้า / L=อาหารกลางวัน / D=อาหารเย็น)

โรงแรมที่พัก  
25 ธ.ค.     La Clef Tour Eiffel Paris by The Crest Collection หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
26 ธ.ค.     La Clef Tour Eiffel Paris by The Crest Collection หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
27 ธ.ค.     La Clef Tour Eiffel Paris by The Crest Collection หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
28 ธ.ค.     Grand Hotel La Cloche Dijon – Mgallery หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
29 ธ.ค.     Hotel Du Nord หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
30 ธ.ค.     Hotel Du Nord หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
31 ธ.ค.     Central Plaza หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
**ส่วนใหญ่ ห้องพักมักจะให้บริการด้วยเตียงคู่ (Double Bed) หากท่านใดต้องการเตียงเดี่ยว (Twin Bed) แต่ทางโรงแรมไม่มีบริการ ทีมงานจะขอผ้าห่มเพิ่มเติมทดแทนการแยกเตียงให้ (ตามที่โรงแรมสามารถจัดให้ได้)**

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. หลังจากท่านจองทริปและชำระมัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยินดีตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 3. การอนุมัติวีซ่า (VISA) เป็นไปตามดุลยพินิจของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงในทุกกรณีและเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารแก่ผู้เดินทางเท่านั้น ค่าสมัครวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี และทางสถานทูตมีสิทธิ์ไม่แจ้งเหตุผลในการปฏิเสธวีซ่า
 4. เนื่องจากรายการเดินทางเป็นแบบเหมาจ่าย บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ
 5. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

– ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
– ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกตั๋วแล้ว และไม่สามารถคืนเงินได้ (ตามเงื่อนไขของตั๋ว)
– ค่าห้องพัก ค่าเข้าชมสถานที่ และบริการต่างๆ ไม่สามารถคืนเงินได้

 สงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์สำหรับผู้เดินทางต่อไปนี้ 
 – ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือต้องใช้วีลแชร์
 – บุคคลไร้ความสามารถ
 – เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 10 ปี

ค่าใช้จ่าย : 209,000 บาท/ท่าน

 • วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 60,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสำเนา PASSPORTและ VACCINE PASSORT/International Vaccine Certificate
 • ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 : ชำระงวดที่ 2 จำนวน 60,000 บาท
 • ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 46,500 บาท
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต ไม่ชาร์จเพิ่ม
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตค่าทริปเต็มจำนวน ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 เดือน (กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา)
  *หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน*

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกตั้งแต่ 30 กรกฎาคม – 24 กันยายน 2565 หักมัดจำ 40,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2565 หักมัดจำ 90,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด
 • หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขการจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
 • ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดำเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

ค่าบริการนี้รวม
– ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 7 คืน
– ค่าอาหาร 20 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าเครื่องดื่มและของว่างมื้อพิเศษ Café ตามโปรแกรม
– ค่ารถและยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เดินทาง
– ค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน
– ค่าบริการ Local Guide และพนักงานขับรถ
– ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 3,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ปารีสและซูริค)
– ค่าทิป Local Guide พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 5 EUR/วัน/ท่าน รวม 40 EUR ต่อท่าน
– ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยตัวท่านเองว่าจะเข้าชมหรือไม่
– ค่าทิปพนักงานบริการ (ถ้ามี)
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : TravelPortrait, Landscape

฿ 209,000

 10 Day

24/12/22 – 02/1/23