[wp-svg-icons icon=”location-2″ wrap=”i”] NORTHERN VIETNAM

Cruising in Halong Bay (ทริปเปิดเส้นทาง)

ทริปนี้เป็นทริปแห่งความฝันของเราอีกทริปหนึ่ง เราเคยมีโอกาสได้ล่องเรือแบบ Day Tour ใน Halong Bay ชมความงามของทัศนียภาพ ความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเมื่อนานมาแล้ว กลับมาคราวนี้ เราอยากใช้เวลาชื่นชมความงามนี้สักหนึ่งคืนในท้องน้ำ ใน Cruise ที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของเวียดนาม และได้ไปดื่มด่ำกับธรรมชาติต่อใน Ninh Binh ทั้งในลำน้ำและบนภูเขา … แล้วพบกันพฤศจิกายนนี้ค่ะ

ค่าใช้จ่าย: 36,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พิเศษ  ชำระค่าใช้จ่ายเพียง : 35,000 บาท สำหรับลูกค้าเก่า
ผู้ร่วมเดินทาง : 12 ท่าน + 2 Staff

ชำระมัดจำ: 18,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:16,500 บาท

Cr. Special Photos : Instagram momojoane

สายการบิน Thai Airways

ขาไป
เดินทางวันที่  8 พฤศจิกายน 2562 
BKK – HAN TG560  เวลา 07.45 – 09.35

ขากลับ
เดินทางวันที่ 11พฤศจิกายน 2562 
HAN – BKK  TG565  เวลา 20.45 – 22.15

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Caféhopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้

การเดินทางของเรา นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ ประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคลมามากกว่า 10 ปี เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน และอีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถ ดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) เพราะบริการนี้ ถ้าต้องการใช้จะมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมเหมือนกัน ทุกท่านทั้งกรุ๊ป จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น โดยที่บางท่านอาจต้องการหรือไม่ต้องการ) ทริปถ่ายภาพของเราจึง ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้

 ลักษณะการเดินทางแบบ Road Trip
ทริปนี้เราใช้รถบัสเล็ก 29 ที่นั่งหรือเทียบเท่า หนึ่งคันในการเดินทางทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกเดินทางอย่างสะดวกสบายและมีพื้นที่ ในรถ มากพอกับสัมภาระและเสื้อผ้าของทุกท่าน โดยเป็นกรุ๊ปขนาดเล็กเสมือน Private Tripสามารถจอดรถถ่ายรูปได้ ตามจุดต่างๆ ที่สามารถจอดได้ (ตามที่ตกลงกับคนขับรถไว้ล่วงหน้า) บรรยากาศการเดินทางแบบ Road Trip จึงเหมือน กลุ่มเพื่อนไปเที่ยวด้วยกัน บางสิ่งค่อนข้างยืดหยุ่นได้ แต่บางสิ่งก็อาจจะไม่สะดวกสบาย เหมือนทริปปกติทั่วไป

 

กำหนดการเดินทาง
8 พฤศจิกายน 2562| Day 1 | Bangkok – Ha Noi – City Orientation (L-D)
05.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตูทางเข้า 2  เคาน์เตอร์ C หรือ D)
07.45 น.     ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย TG560
09.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาในประเทศไทย) 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว วันนี้เราจะใช้เวลาท่องเที่ยวและเก็บภาพจุดสำคัญๆ ในตัวเมืองฮานอย โดยเริ่มจากวิหารวรรณกรรม (Temple of Literature) วิทยาลัยแห่งแรกของกรุงฮานอย โชว์ความงามของศิลปะและ ธรรมชาติที่ควบรวมกันอยู่กลางเมืองใหญ่
หลังรับประทานอาหารกลางวัน ไปเก็บภาพกันที่ Hanoi Train Street ถนนเล็กๆ ที่มีรางรถไฟพาดผ่านกลางชุมชน จนกลายเป็นสถานที่เก็บภาพของนักท่องเที่ยวสายถ่ายภาพจากทั่วโลก ต่อด้วยทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือทะเลสาบคืนดาบ  (Hoan Kiem Lake) ทะเลสาบที่มีเจดีย์โบราณโผล่พ้นน้ำขึ้นมากลางทะเลสาบ และวัดหง็อกเซิน (Ngoc Son Temple)วัดโบราณบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ สามารถเดินข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานไม้สีแดง ช่วงบ่ายแก่ๆ ใช้เวลาที่เหลือพักผ่อนที่ Caféบรรยากาศอบอุ่น ก่อนเข้าที่พักในเมืองฮานอย

9 พฤศจิกายน 2562| Day 2 | Hanoi – Ninh Binh – Bich Dong Pagoda – Trang An – Mua caves (B-L-D)
ช่วงเช้าเดินทางสู่นิญบิ่ญ (Ninh Binh) เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของเวียดนาม ที่ถูกขนานนามว่า “ฮาลองเบย์บนดิน”เที่ยวชมและถ่ายภาพ Instagrammable spot ที่ Bich Dong Pagoda เป็นวัดที่ตั้งอยู่เชิงหน้าผา ประตูทางเข้าจะมีสะพานหิน ขนาดเล็กข้ามสระบัวหลวง ส่วนตัวอารามตั้งอยู่ตรงเชิงผาหลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน และเที่ยวชมธรรมชาติ อันสวยงามของจ่างอาน (Trang An) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในนิญบิ่ญที่ห้ามพลาด เพื่อล่องเรือและเก็บภาพในแม่น้ำ ที่ลัดเลาะระหว่างผาสูงชัน ช่วงบ่ายแก่ เดินเท้าขึ้นเขาเพื่อไปจุดชมวิวฮางหมัว (Hang Mua) หรือ Mua Cavesใช้เวลาเดินขึ้นและลงประมาณ 2 ชั่วโมง และรอเก็บภาพช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน หากมานิญบิ่ญแล้วไม่ได้มาชมความงาม ที่จุดชมวิวนี้ เหมือนมาไม่ถึง หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำและเข้าสู่ที่พักในนิญบิ่ญ

 10 พฤศจิกายน 2562 | Day 3 | Ninh Binh – Lan Ha Bay – Orchid Cruise (B-L-D)
ช่วงเช้าเดินทางไป Lan Ha Bay เพื่อลงสู่ Orchid Cruise โดยใช้เวลาเดินทางจากนิญบิ่ญประมาณ 3 ชั่วโมง หลังจากลงเรือ Orchid Cruise รับประทานอาหารกลางวันในเรือพร้อมล่องเรือเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติกั๊ตบา (Cat Ba National Park) แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์หายากอีกมากกว่าร้อยสายพันธุ์ ทุกท่านสามารถเลือกใช้เก็บภาพและพักผ่อนบนเรือ หรือทำกิจกรรมที่เรือจัดเตรียมไว้ก็ได้ เช่น เดินถ้ำ Trung Trang cave หรือว่ายน้ำในLan Ha Bay ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษบนเรือ และเก็บภาพยามค่ำคืนอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ

 11พฤศจิกายน 2562 | Day 4 |Lan Ha Bay – Hanoi (B-L)
ช่วงเช้า เลือกทำกิจกรรมพายเรือคายัค หรือพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย รับประทาน Brunch และ Tea Ceremony บนเรือ ที่เปิดโอกาสให้เราได้ทดลองชาตำรับเวียดนามและพิธีชงชาแบบโบราณของเวียดนาม หลังจากนั้นขึ้นจากเรือและเดินทางสู่ย่าน เมืองเก่าของฮานอย  (Hanoi Old Quarter) เพื่อช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน
20.45 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย TG565
22.14 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ยานพาหนะ     รถบัสขนาด 29 ที่นั่ง

โรงแรมที่พัก
8พ.ย.     Mercure Hanoi La Gare หรือเทียบเท่า |ห้องพักคู่
9พ.ย.     Emeralda Resort Ninh Binhหรือเทียบเท่า|ห้องพักคู่
10พ.ย.   Orchid Cruiseหรือเทียบเท่า |ห้องพักคู่ Suite Balcony

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
ค่าใช้จ่าย: 36,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พิเศษ  ชำระค่าใช้จ่ายเพียง : 35,000 บาท สำหรับลูกค้าเก่า
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:16,500 บาท
– วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก18,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
– ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
– หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
– ยกเลิกระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 24 กันยายน 2562 หัก 15,000 บาท
– ยกเลิกระหว่างวันที่ 25 กันยายน– 6 ตุลาคม 2562 หัก 29,000 บาท
– ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund จากตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ 

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว จะคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้ Refundจากทางสายการบินเท่านั้น (เงิน Refund ขึ้นอยู่กับคลาสของตั๋วเครื่องบิน ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)

ค่าบริการนี้รวม
     –     ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น3 คืน
     –     ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
     –     ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทาง ค่าน้ำมัน และค่าจอดรถ
     –     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
     –     ค่าไกด์ท้องถิ่น
     –     ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย) และภายในประเทศ
     –     ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท่านละ 3USD/วัน/ท่าน รวมเท่ากับ 12 USD ต่อท่านสำหรับตลอดทั้งทริป
     –     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น
     –     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
     –      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
     –     ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบินกำหนด

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Travel Portrait
Facebook : www.facebook.com/Tiger.Thanakorn
IG : www.instagram.com/thetigereyesphoto

฿ 36,900 | [wp-svg-icons icon=”clock” wrap=”i”] 4 Days

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  8/11/19 – 11/11/19