Georgia

GEORGIA CAUCASUS 2022

 “จอร์เจีย คอเคซัส”

เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติเขียวขจีช่วงซัมเมอร์ของจอร์เจีย
✔️ ช่วงไฮซีซั่นของจอร์เจีย
✔️ Stamba Hotel โรงแรม 5 ดาว กับห้อง Signature
✔️ Rooms Hotel Kazbegi กับวิวเทือกเขาคอเคซัสจากหน้าต่างห้อง
✔️ พักท่ามกลางขุนเขาสวยที่โอบล้อม อากาศเย็นตลอดปีในจูตา
✔️ จิบไวน์ชมวิวหลักล้าน ในประเทศที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
✔️ ทริปที่จัดเอง คัดเลือกเอง ไม่ส่งจอยกับใคร
✔️ ซื้อความมั่นใจ ซื้อความสบายใจ ซื้อคุณภาพ พร้อมรับความประทับใจ มาตรฐาน All Impress

ค่าใช้จ่าย: 58,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12-13 ท่าน + 2 Staff
ออกเดินทางเมื่อผู้ร่วมทริปครบ 10 ท่าน

ชำระมัดจำ: 30,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:18,500บาท

สายการบิน Qatar Airways
ขาไป
12 กรกฎาคม 2565  QR 831  BKK-x/DOH  08:45 – 12:00 น.
12 กรกฎาคม 2565  QR 355  x/DOH-TBS  15:00 – 19:10 น.
ขากลับ
17 กรกฎาคม 2565  QR 356  TBS-x/DOH  20:50 – 22:55 น.
18 กรกฎาคม 2565  QR 836  x/DOH-BKK  02:20 – 13:10 น.

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป
ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่หนึ่งอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

**ที่พักและมื้ออาหารถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับคณะเราเท่านั้น คอนเฟิร์มตามที่ประกาศในโปรแกรมการเดินทาง**

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้
การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ ประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคลมามากกว่า 10 ปี เก็บภาพตลอด การเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆ มากที่สุด
เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถ ดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า คอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) ทริปถ่ายภาพของเราจึง ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้
รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กำหนดการเดินทาง
12 กรกฎาคม 2565 | วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
05.00 น.        พร้อมกันที่คลินิกแพทย์สมิติเวช สุวรรณภูมิ ชั้น 1 เพื่อตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)
06.00 น.        เช็คอินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน “Qatar Airways”
08.45 น.        ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR 831
12.00 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอต่อเครื่อง
15.00 น.        ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR 355
19.10 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย จากนั้น เดินทางเข้าที่พัก
ประเทศจอร์เจีย (Georgia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนจุดตัดระหว่างเอเชียฝั่งตะวันตกและยุโรปฝั่งตะวันออก มีชายฝั่งติดกับทะเลดำ (Black Sea) และอยู่ใต้แนวเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) จอร์เจียมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง 2 พันกว่าปี ผ่านการปกครองโดยชนชาติต่างๆ ตั้งแต่ชาวอาหรับ เติร์ก เปอร์เซียและมองโกล จนในช่วงต้นศตวรรษที่19 จอร์เจียกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต หลังสงครามเย็นจึงแยกตัวออกมาเป็นสาธารณรัฐจอร์เจียอย่างทุกวันนี้
กรุงทบิลีซี (Tbilisi) นครแห่งประวัติศาสตร์ มีทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ย่านเมืองเก่าแสนคลาสสิก, สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และอาหารประจำชาติที่รอให้ไปลิ้มลอง กรุงทบิลิซีจึงเป็นเมืองที่มีชีวตชีวา และเป็นหัวใจของประเทศ
ที่พักคืนที่ 1.    Hotel Tbilisi Tower หรือเทียบเท่า

13 กรกฎาคม 2565 | วันที่ 2 | สะพานแห่งสันติภาพ โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซีอนุสาวรีย์แม่แห่งจอร์เจียป้อมนาริกาลา เมืองเก่าทบิลิซี  (มื้ออาหาร: เช้า – กลางวัน – เย็น)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย    เที่ยวชมและถ่ายภาพบริเวณสะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) หรืออีกชื่อคือ Mshvidobis Khidi สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำคูร่า (Kura       River) เพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เป็นสะพานขนาดเล็กที่มีดีไซน์เอกลักษณ์พิเศษจากการตกแต่งด้วยแก้ว และไฟ LED นับพันดวง มีความยาว 150 เมตร ตัวสะพานได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน “Michele De Lucchi” สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ สะพานทั้งหมดถูกก่อสร้างขึ้นในประเทศอิตาลี และขนส่งมาด้วยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อมาติดตั้งที่ทบิลิซี เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010
          หลังจากนั้น เดินทางสู่โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือโบสถ์พระวิหารซามีบา (Sameba Cathedral) โบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจีย มีความสูงอันดับ 3 ของโลกและมีเนื้อที่ของโบสถ์ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก สร้างขึ้นในระหว่างปี 1995 ถึง 1997 หากต้องการเข้าด้านในโบสถ์ ผู้หญิงทุกคนต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนาตามหลักการทางเทววิทยาตั้งแต่สมัยศาสนาคริสต์ยุคแรก ปัจจุบันเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินของชาวอินสตาแกรมเพราะสถาปัตยกรรมภายนอกของโบสถ์ สามารถสร้างภาพที่สวยงามที่โอ่อ่า อลังการได้
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย   ขึ้นชมเมืองทบิลิซีมุมสูงที่ป้อมปราการนาริคาล่า (Narikala Fortress) หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “The Mother Fortress” เป็นป้อมปราการโบราณที่สามารถมองเห็นวิวเมืองทบิลิซีและแม่น้ำ Mtkvari สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 4 ป้อมปราการนี้ประกอบด้วยผนังสองส่วนบนเนินเขาสูงระหว่างห้องอาบน้ำกำมะถัน และสวนพฤกษศาสตร์ของทบิลิซี บริเวณใกล้ป้อมปราการแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์แม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 เป็นรูปปั้นหญิงจอร์เจียสวมชุดประจำชาติถือแก้วไวน์ และดาบไว้ในมือทั้งสองข้าง โดยมีความหมายว่า ยินดีที่จะต้อนรับมิตรสหายด้วยไวน์และพร้อมรบกับศัตรูด้วยดาบ
          ปิดท้ายวันด้วยการเดินเที่ยวชมระแวกเมืองเก่าทบิลิซี มีชื่อเดิมว่า Tiflis เป็นหนึ่งในจุดที่มีเสน่ห์ เหมาะกับการถ่ายรูป ด้วยถนนก้อนหินปูนและแลนด์มาร์กต่างๆ
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พักคืนที่ 2.    Hotel Tbilisi Tower หรือเทียบเท่า

14 กรกฎาคม 2565 | วันที่ 3 | อ่างเก็บน้ำชินวารี – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซียและจอร์เจีย (มื้ออาหาร: เช้า – กลางวัน – เย็น)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
          ออกเดินทางสู่อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservoir) ที่ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มและใฃ้และยังได้ชื่นชมทัศนียภาพของภูเขาใหญ่ล้อมรอบ แวะถ่ายภาพระหว่างการเดินทางสักครู่ แล้วเดินทางต่อไปยัง ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการนี้มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจียสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 โดย Duke of Aragvi เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในช่วงสงคราม ประกอบด้วยสองหอคอย หอคอยที่สูงกว่าชื่อว่า เชอโปวารี (Sheupovari) สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมและยังอยู่ในสภาพที่เกือบสมบูรณ์ ส่วนหอคอยที่เตี้ยกว่าเป็นหอคอยทรงกลมที่อยู่เป็นซากปรักหักพัง แทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม
เที่ยง    แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ระหว่างทาง
บ่าย     เดินทางต่อเพื่อไปยังอนุสรณ์สถานรัสเซียและจอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) มีที่ตั้งอยู่บนทางด่วนมุ่งหน้าสู่ประเทศรัสเซีย ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านในของอนุสรณ์ ภาพวาดทั้งหมดบอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย จากนั้น เดินทางสู่ที่พักในคัสเบกิ
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักคืนที่ 3.    Rooms Hotel Kazbeki หรือเทียบเท่า

 15 กรกฎาคม 2565 | วันที่ 4 | Rooms Hotel Kazbegi –  โบสถ์พระวิหารเกอร์เกติ – เมืองจูตา (มื้ออาหาร: เช้า – กลางวัน – เย็น)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
          ช่วงเช้า ใช้เวลาพักผ่อนในที่พักตามอัธยาศัย และเก็บภาพในมุมที่สวยงามของที่พัก
          เช็คเอ้าท์จากโรงแรม และเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย.  เดินทางขึ้นสู่เนินเขาโบสถ์พระวิหารเกอร์เกติ (Gergeti Trinty Church) โบสถ์พระวิหารนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ที่ตั้งอยู่เหนือยอดหุบเขา “Stepantsminda” (สูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) โบสถ์แห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวจอร์เจียไปแล้ว เพราะตัวโบสถ์มีภูเขาคัสเบกิ ( Kazbegi) เป็นพื้นหลังของโบสถ์ ให้บรรยากาศดีน่าประทับใจและเก็บภาพความทรงจำ
         หลังจากลงเขาแล้วเดินทางต่อไปยังจูตา (Juta) หมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนเหนือของทบิลิซี โดยจุดเด่นของหมู่บ้านนี้คือตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี มีเทือกเขาที่สูงใหญ่โอบล้อม 360 องศา คุ้มค่าต่อการตื่นมาจิบกาแฟหรือไวน์ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่หาได้ยาก สถานที่พักของเราอยู่ห่างจากจุดจอดรถประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นเขาประมาณ 30 – 40 นาที ทุกท่านควรเตรียมร่างกายให้พร้อม และสามารถนำกระเป๋าส่วนตัวในลักษณะเป้หรือกระเป๋าถือไปท่านละ 1 ใบเท่านั้น
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักคืนที่ 4.    Fifth Season หรือเทียบเท่า

 

16 กรกฎาคม 2565 | วันที่ 5 | จูตา – วิหารจวารี – เมืองทบิลิซี  (มื้ออาหาร: เช้า – กลางวัน – เย็น)
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
           ช่วงเช้า ใช้เวลาพักผ่อนในที่พักตามอัธยาศัย และเก็บภาพบริเมณที่พักกับขุนเขาที่โอบล้อม
           เช็คเอ้าท์จากที่พัก และเดินเท้าลงเขามายังจุดจอดรถ
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย     เดินทางสู่วิหารจวารี (Jvari Monastery) (ใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย 3 ชม.ครึ่ง) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าอารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) ของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียให้ความนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก และได้กล่าวกันว่า นักบุญนีโน่หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรก บนเนินเขาแห่งนี้สามารถมองลงมาเห็นวิวแม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันด้านล่าง สามารถถ่ายภาพได้เห็นวิวที่สวยงามมาก
เดินทางเข้าสู่เมืองทบิลิซีเพื่อรับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักคืนที่ 5.    Stamba Hotel หรือเทียบเท่า

17 กรกฎาคม 2565 | วันที่ 6 | Stamba Hotel – อนุสาวรีย์แท่นหิน รูสตาเวลลี่ อเวนิว – เมืองทบิลิซี  (มื้ออาหาร: เช้า – กลางวัน)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
          ช่วงเช้า ใช้เวลาพักผ่อนในที่พักตามอัธยาศัย และเก็บภาพในมุมที่สวยงามของที่พัก
          เช็คเอ้าท์จากที่พัก
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย    เดินทางสู่อนุสาวรีย์แท่นหิน (The Chronicles of Georgia) แท่นหินที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ประกอบด้วยแท่นหินใหญ่ 16 แท่น สูงประมาณ 30 – 35 เมตร มีการสลักเกี่ยวกับเหล่าราชวงศ์และเรื่องราวของชีวิตของพระเยซู ซึ่งอนุสาวรย์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญของนักท่องเที่ยว และจุดสำคัญในการเก็บภาพที่ระลึก หลังจากนั้น กิจกรรมก่อนกลับที่พลาดไม่ได้คือการช้อปปิ้ง นำท่านเดินทางไปสู่ย่านรูสตาเวลลี่ อเวนิว (Rustaveli Avenue) เป็นถนนที่มีความยาวประมาณ 2 กม. เป็นที่ตั้งของสถาบันต่างๆ ของรัฐบาล และยังมีห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ที่รวบรวมสินค้าต่างๆ มากมาย รวมถึงสินค้าแฟชั่นนำสมัย แบรนด์เนมชื่อดัง ที่ห้าง “Galleria Tbilisi” ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
           เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี และเช็คอินเพื่อเดินทางกลับ
20.50 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
                โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR 356
22.55 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอต่อเครื่อง

 18 กรกฎาคม 2565 | วันที่ 7 | กรุงโดฮา กรุงเทพฯ
02.20 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน
                Qatar Airways เที่ยวบิน QR 836
13.10 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โรงแรมที่พัก   พักห้องละ 2 ท่าน 
12 ก.ค.     Hotel Tbilisi Tower – ห้องมาตรฐาน หรือเทียบเท่า
13 ก.ค.     Hotel Tbilisi Tower – ห้องมาตรฐาน หรือเทียบเท่า
14 ก.ค.     Rooms Hotel Kazbegi – ห้องนอนคู่ วิวภูเขา หรือเทียบเท่า
15 ก.ค.     Fifth Season – ห้องนอนคู่ วิวภูเขา หรือเทียบเท่า
16 ก.ค.     Stamba Hotel – ห้อง AVIATOR SIGNATURE หรือเทียบเท่า
**ส่วนใหญ่ ห้องพักมักจะให้บริการด้วยเตียงคู่ (Double Bed) หากท่านใดต้องการเตียงเดี่ยว (Twin Bed) แต่ทางโรงแรม ไม่มีบริการ ทีมงานจะขอผ้าห่มเพิ่มเติมทดแทนการแยกเตียงให้**

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
1.   เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เป็นวัคซีนพาสปอร์ต (มีระบุชื่อภาษาอังกฤษ)
2.   เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส จากแอพฯ หมอพร้อม (มีระบุชื่อภาษาอังกฤษ)

 เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
*หลังจากท่านจองทริปและชำระมัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด*
*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยินดีตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนการเดินทางเท่านั้น*
ค่าใช้จ่าย : 58,900 บาท/ท่าน

 • วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 30,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสำเนา PASSPORT
 • ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้ / พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 18,500 บาท
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต ชาร์จ 3%
 • หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกตั้งแต่ 20 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2565 หักมัดจำ 30,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มิถุนายน 2565 หักมัดจำ 45,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด
 • หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขการจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 10ท่าน
 • ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดำเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

ค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหาร 14 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทุนประกัน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าบริการพนักงานขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/คน/วัน
  *** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ทบิลิซี
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าพนักงานบริการยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก
  • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน/ท่าน, ทิปพนักงานขับรถ 2 USD/วัน/ท่าน
  • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน/ท่าน x 5 วัน = 15 USD
  • ทิปพนักงานขับรถ 3 USD/วัน/ท่าน x 5 วัน = 15 USD
   รวมค่าทิป 30 USD/ ท่าน

หมายเหตุ

 • กิจกรรมและการเที่ยวชมตามกำหนดการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่รัฐบาลมีการประกาศเปลี่ยนแปลง หรือให้มีการกักตัว ทางบริษัทมีบริการเพิ่มเติมเพื่อประสานงานที่พักและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทริป)
 • กรณีติดเชื้อ Covid-19 ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองตามนโยบายการรักษาของประเทศนั้นๆ โดยครอบคลุมค่ารักษาพยาล, ค่าตรวจ RT-PCR, ค่ายารักษา และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ตามความจำเป็นทางการแพทย์ หากนโยบายการรักษาของประเทศนั้นๆ  กรณีเป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ หรือไม่มีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางประกันจะไม่ได้คุ้มครอง ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าพยาบาลดูแลที่เกิดขึ้น ผู้เดินทางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • หากสมาชิกถอนตัวก่อนการเดินทางตามกำหนดการสิ้นสุด บริษัทถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่ท่านชำระไว้แล้ว ทุกกรณี

การชำระเงินค่าทริป  : กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Line: @allimpressth เพื่อชำระค่าทริป

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
แนวที่ถนัด : Travel Portrait, Landscape

฿ 58,900

7 Day

12/7/22 – 18/7/22