Kaohsiung – City of Art

ค่าใช้จ่าย: 58,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12-13 ท่าน + 2 Staff
ออกเดินทางเมื่อผู้ร่วมทริปครบ10ท่าน

ชำระมัดจำ: 30,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม: 22,900บาท

สายการบินไทยสมายล์

ขาไป
12 เมษายน WE 688  BKK – KHH  11.55 – 16.15 น. (3 ชั่วโมง 20 นาที)

ขากลับ
15 เมษายน WE 689 KHH – BKK 17.15 – 19.45 น. (3 ชั่วโมง 30 นาที)

 **สมาชิกสามารถเลือกเดินทางต่างสายการบินได้ โดยไฟลท์ขาไปจะต้องถึงก่อนหรือพร้อมกรุ๊ป และไฟลท์ขากลับจะต้อง ออกหลังหรือพร้อมกรุ๊ป**
 **หากสมาชิกต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าทริปยืนยันการเดินทางแล้ว**

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่หนึ่งอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน
ที่พักคอนเฟิร์มตามที่ประกาศในโปรแกรมการเดินทาง

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์

การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน
เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด ในบางสถานที่อาจมีการเดินทางที่ยาวนานกว่าปกติ, ต้องเดินเท้าระยะทางไกลเพื่อให้ถึงจุดถ่ายภาพ หรืออาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป๋าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ทริปถ่ายภาพของเราจึงเหมาะสมกับผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้
รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กำหนดการเดินทาง

12 เมษายน 2566 | Day 1 | Bangkok – Kaohsiung (Taiwan) – Dome of Light (D)
09.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน “Thai Smile”
11.55 น.     ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเกาสง ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 688
16.15 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานเกาสง ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
                  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเกาสง(Kaohsiung) เป็นเมืองสำคัญทางตอนใต้ของประเทศไต้หวัน ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตั้งแต่ทิวทัศน์ธรรมชาติและทะเลที่สวยงาม มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีย่านเมืองเก่า และศูนย์ศิลปะสุดฮิป รวมถึงแหล่งช้อปปิ้งและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เรียกว่าเที่ยวได้ครบจบในเมืองแห่งนี้
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ค่ำ      หลังรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปเที่ยวชมและเก็บภาพที่ โดมแห่งแสง (Dome of Light) ซึ่งเป็นบริเวณโดมตรงกลางสถานีรถไฟใต้ดินฟอร์โมซ่า บูเลอวาร์ด (Formosa Boulevard Station) เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวโดมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เมตร ทำให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามาทั่วภายในบริเวณอาคาร โดมกระจกสีนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี “Narcissus Quagliata” ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งสี่ของธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ และด้วยประติมากรรมนี้เอง ที่ทำให้สถานีรถไฟเกาสง ติดอันดับสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เป็นไฮไลท์ของเมืองเกาสงที่ไม่ควรพลาด
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก Grand Hi Lai Hotel โรงแรมระดับ 5 ดาว มีความพิเศษที่การตกแต่งด้วยงานศิลปะรวมมากกว่า 3,000 ชิ้นงาน และผลงานศิลปะมากกว่า 20 ชิ้นได้รับการคัดเลือกและจัดแสดงต่อหน้าสาธารณชน โดยจะจัดแสดงอยู่ตามชั้นต่าง ๆ ของโรงแรมและในห้องพัก บางส่วนยังออกแบบตกแต่งภายในแบบมีคอนเซปต์เฉพาะแต่ละห้อง สำหรับทริปนี้เราเลือกห้องพักที่ตกแต่งสุดน่ารักในคอนเซปต์แบรนด์ Sanrio ที่อยู่ในใจของหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty, My Melody, Keroppi, Badtz-Maru หรือ Gudetama เหมือนได้ย้อนกลับเข้าสู่ความทรงจำในวันวานอีกครั้ง
ที่พัก     คืนที่ 1 Grand Hi Lai Hotel หรือใกล้เคียง

13 เมษายน 2566 | Day 2 | Cijin Island – The Pier2 Art Center – Kaoshiung Port Warehouse No.2 – Night Market (B-L-D)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย     เดินทางไปยัง เกาะฉีจิน (Cijin Island) เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งเมืองเกาสงไม่มากนัก ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือเฟอรี่ประมาณ 5 นาที เดิมเกาะฉีจินมีแผ่นดินเชื่อมต่อกับเมืองเกาสง ต่อมามีการเปลี่ยนจุดที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินให้กลายเป็นทะเลแทน เพื่อเปิดทางให้เรือสินค้าเข้าสู่ท่าเมืองเกาสงได้เพิ่ม ทำให้พื้นที่ย่านฉีจินกลายเป็นเกาะ บนเกาะแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ โบสถ์สีรุ้ง (Cijin Island Rainbow Church) เป็นสถาปัตยกรรมที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบ และใช้สีสันสดใสเช่นเดียวกับสายรุ้ง โดยตั้งอยู่กลางสระน้ำ ที่สามารถมองเห็นวิวด้านหลังเป็นทะเลบริเวณท่าเรือฉีจิน ราวกับลอยอยู่กลางทะเล หรือ หอยเชลล์ยักษ์ (Cijin Sea Pearl) ประติมากรรมรูปทรงเปลือกหอยเชลล์ขนาดใหญ่ ที่เมื่อแสงตกกระทบยิ่งส่องประกายแวววับ เป็นอีกจุดที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนี้                  
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย      เดินทางไปยัง ศูนย์ศิลปะ (The Pier2 Art Center) ที่นี่เป็นย่านโกดังสินค้าร้างยุคเก่าริมน้ำ ปัจจุบันถูกพัฒนาใหม่ให้เป็นศูนย์รวมความ Arts เก๋ๆ ทั้ง งานสตรีทอาร์ท (Street Arts) งานประติมากรรมลอยตัว ห้องจัดแสดงโชว์ สวนสาธารณะ และร้านขายสินค้า เหมาะแก่การเดินเล่นในวันสบายๆ ที่นี่มีมุมถ่ายรูปอยู่หลายแห่ง
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โกดังเก่า KW2 (Kaoshiung Port Warehouse No.2) เนื่องจากเมืองเกาสงเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เดิมจึงมีโกดังเก่าหลายแห่งที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว รวมถึงโกดัง KW2 ซึ่งเดิมถูกใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าส่งออก หลังจากที่ท่าเรือบริเวณนั้นไม่ได้ใช้แล้ว จึงปรับปรุงเปลี่ยนจากโกดังมาเป็นร้านอาหาร
เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย เราจะไปเดินย่อยอาหาร และชมบรรยากาศแบบท้องถิ่นกันที่ ตลาดกลางคืน (Night Market) ซึ่งตลาดกลางคืนที่ไต้หวันขึ้นชื่อเรื่องอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายมากๆ และถูกปากคนเอเชีย รวมถึงมีสินค้าพื้นเมืองให้ได้เลือกชมและซื้อเป็นที่ระลึก

14 เมษายน 2566 | Day 3 | Fo Guang Shan Temple – Tainan – Sicao Green Tunnel – Blueprint Culture & Creative Park – Shennong Street – Kaohsiung (B-L-D)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย    เดินทางไปยัง วัดโฝกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่แห่งแรกในไต้หวัน สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 2008  มีพื้นที่ครอบคลุมภูเขาเกือบทั้งลูก ไฮไลท์ของวัด คือ องค์พระประธานขนาดยักษ์ (Fo Guang Shan Buddha) พร้อม 8 เจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียงรายอยู่สองข้างทางมุ่งสู่องค์พระประธาน สวยงามเป็นอย่างมาก ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายโซน ทั้งพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ มีห้องโถงพระพุทธรูปทองคำ ห้องโถงพระหยก ห้องโถงพระโพธิสัตว์กวนอิม และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวของพระพุทธเจ้าอีกด้วย
จากนั้น เราจะเดินทางออกจากเมืองเกาสง ไปยัง เมืองไถหนาน (Tainan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองนี้มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ แถมยังแฝงไอเดียเก๋ๆ ไว้แทบทุกมุม เมืองไถหนานเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งแรกและเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน เคยเป็นเมืองหลวงยาวนานถึง 225 ปี (ค.ศ. 1662 – 1887) และเคยเป็นอดีตอาณานิคมของชาวดัตช์ รวมถึงเคยถูกญี่ปุ่นปกครอง และด้วยอดีตที่รุ่งเรืองและวัฒนธรรมผสมผสานที่รับมาจากยุคต่างๆ ทำให้ไถหนานกลายเป็นเมืองที่น่าสนใจ สามารถสัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นและจีนร่วมสมัย พร้อมๆ กับชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์ดัตช์คลาสสิคได้ในเมืองเดียว ในย่านโบราณอันผิงมีจุดถ่ายภาพมากมาย ที่ไม่ควรพลาดอย่าง Anping Tree House อาคารรกร้างที่มีรากต้นไทรปกคลุมหนาแน่น เป็นอีกหนึ่งที่ไฮไลท์ที่เราแนะนำให้เก็บภาพเมื่อมาถึง 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย     หลังรับประทานอาหารกลางวัน เราจะไปล่องเรือที่ อุโมงค์ต้นไม้ซื่อเฉ่า (Sicao Green Tunnel)  สามารถนั่งผ่อนคลายพร้อมชมธรรมชาติอันน่าตื่นตาด้วยการล่องเรือในป่าชายเลนที่มีต้นไม้ร่มรื่น แผ่กิ่งก้านสาขาและโน้มเข้าหากันที่กลางลำน้ำ ราวกับเป็นอุโมงค์ตลอดเส้นทาง
จากนั้นเดินทางไปยัง สตรีทอาร์ต (Blueprint Culture & Creative Park) ซึ่งเดิมเป็นเรือนจำเก่าที่กลายเป็นศูนย์รวมร้านค้าน่าสนใจ สตูดิโอศิลปะ สิ่งปลูกสร้างแปลกตา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม สถานที่ที่รวมมุมสวยๆ แนวๆ สำหรับสาย Creative ตั้งอยู่กลางเมืองไถหนาน นอกจากจุดถ่ายรูปยอดฮิตใน IG อย่าง ฉาก Blueprint สีน้ำเงินแล้ว ยังมีคาเฟ่ และร้านสวยๆ อยู่ในบริเวณนี้ให้เดินเล่นอีกด้วย เป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตใน IG ของชาวไต้หวันและชาวไถหนานช่วงเย็น     เดินทางไปยัง ถนนโบราณเซินหนง (Shennong Street) ถนนเส้นนี้เป็นย่านเก่าแก่ มีร้านค้าเรียงรายสองข้างทาง วางขายตั้งแต่สินค้าเกี่ยวกับศาลเจ้าที่ไว้ในบ้าน ธูปเทียน ร้านโชว์ห่วย ที่พิเศษคือ มีการอนุรักษ์บ้านเก่าสไตล์จีนโบราณเอาไว้ สังเกตได้จากประตูไม้บ้านแต่ละหลังที่ดูเก่าแก่ และดู
วินเทจมากๆ นอกจากร้านค้าแล้วยังมีคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารน่ารักอีกมากมาย
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร และเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเกาสง
ที่พัก คืนที่ 3 Grand Hi Lai Hotel

15 เมษายน 2566 | Day 4 | Zuoying Old City – Lotus Lake – Free Time Shopping Kaohsiung (Taiwan) – Bangkok (B-L)
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย     เก็บภาพภายในห้องพักและโรงแรม
จากนั้นไปเที่ยวชมและเก็บภาพที่ สระบัว (Lotus Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของเกาสง รอบบริเวณมีวัด ศาลา และเจดีย์ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบเทียม หนึ่งในจุดชมวิวหลักดั้งเดิมคือ ศาลาฤดูใบไม้ร่วง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขี่มังกร และแลนด์มาร์คสำคัญของเกาสง คือ เจดีย์มังกร–เสือ วัดฉือจี้ (Dragon Tiger Pagodas Ciji Temple) หรือเรียกตามชื่อจีนว่า เจดีย์หลงหู (Longhu Pagoda) ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดฉือจี้ (Ciji Temple) ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้น 2 องค์ ตั้งอยู่คู่กัน ตรงทางเข้าเจดีย์แต่ละองค์จะมีรูปปั้นเสือและมังกรอ้าปาก ให้เราเดินลอดเข้าไปด้านใน เชื่อกันว่าถ้าเดินเข้าทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดี ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาเดินทางมาทำบุญสะเดาะเคราะห์กัน หากขึ้นไปด้านบนเจดีย์ จะสามารถวิวสวยๆ  มองเห็นวิวสระบัวได้โดยรอบ นอกจากเจดีย์มังกร–เสือแล้ว ยังมีวัดและเจดีย์อีกหลายแห่งให้เดินชมความงาม
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย      ช้อปปิ้งอิสระ (Free Time Shopping)
จากนั้นเดินไปยังท่าอากาศยานเกาสง เพื่อเช็คอินและเตรียมเดินทางกลับประเทศไทย
17.15 น.     ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 689
19.45 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อาหาร
– ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าอาหารบางมื้อ โดยแต่ละวันได้ระบุอาหารรวมอยู่ในค่าทริปแล้ว (B=อาหารเช้า / L=อาหารกลางวัน / D=อาหารเย็น)
– ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและของว่าง ในคาเฟ่ที่ไปถ่ายภาพ

โรงแรมที่พัก  
12 เม.ย.     Grand Hi Lai Hotel I ห้องละ 2 ท่าน
13 เม.ย.     Grand Hi Lai Hotel I ห้องละ 2 ท่าน  
14 เม.ย.     Grand Hi Lai Hotel I ห้องละ 2 ท่าน

หมายเหตุ
–     สงวนสิทธิ์ให้ท่านที่จองก่อน เลือกห้องก่อน
–     ที่พักคอนเฟิร์มตามโปรแกรม ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทางบริษัทจะจัดการโรงแรมที่มีความใกล้เคียงทดแทน

 เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
–     หลังจากท่านจองทริปและชำระมัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด
–     เนื่องจากรายการเดินทางเป็นแบบเหมาจ่าย บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ

สงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์สำหรับผู้เดินทางต่อไปนี้
–   ผู้ที่ไม่ชอบกิจกรรมการถ่ายภาพ
–   ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือต้องใช้วีลแชร์ เนื่องจากทริปถ่ายภาพต้องใช้การเดินเท้ามาก
–   บุคคลไร้ความสามารถ
–   เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 10 ปี

ค่าใช้จ่าย : 58,900 บาท/ท่าน
–     วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 30,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสำเนา PASSPORT
–     ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2566 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
–     พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 22,900 บาท
–     อัพเกรดห้อง Kitty Suite (พักคู่) ชำระเพิ่ม 19,300 บาท/ท่าน
–     อัพเกรดห้อง Kitty Suite (พักเดี่ยว) ชำระเพิ่ม 38,600 บาท/ท่าน
–     ชำระด้วยบัตรเครดิต ไม่ชาร์จเพิ่ม
*หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน*

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
–     ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566 หักมัดจำ 28,000 บาท
–     ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด
–     หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขการจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว้
–     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 7 ท่าน
–     ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดำเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

ค่าบริการนี้รวม
–     ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 3 คืน
–     ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
–     ค่ารถและยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เดินทาง
–     ค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน
–     ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
–     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
–     ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม
–     ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไปกลับ กรุงเทพฯ – เกาสง)
–     ค่าทำหนังสือเดินทาง และวัคซีนพาสปอร์ต
–     ค่าเครื่องดื่มและของว่างหากแวะคาเฟ่
–     ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยตัวท่านเองว่าจะเข้าชมหรือไม่
–     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด
–     ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับชาวต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
–     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
–     ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 4 USD/วัน/ท่าน, ทิปพนักงานขับรถ 3 USD/วัน/ท่าน รวม 28 USD/ท่าน
–     ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนและหลังเดินทางไปต่างประเทศ และที่พักหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ
–     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Travel Portrait, Landscape  
Facebook : Tiger.Thanakorn
IG : thetigereyesphoto

฿ 58,900

4 Days

12 – 15/4/23