[wp-svg-icons icon=”location-2″ wrap=”i”] NORTHERN INDIA

Ladakh Runway 2019

ทริปถ่ายภาพ “ให้ทุกวันเป็นรันเวย์ที่เลห์ ลาดักห์” ของเรา พร้อมรับสมาชิกทุกคนแล้วครับ
ในหนึ่งปี เราจะจัดทริปนี้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพได้สวยที่สุดสำหรับทุกท่าน
ไม่หนาวเกินไป ไม่อันตรายเกินไปในการเดินทาง หวังว่าปี2019นี้ จะได้ถ่ายรูปสวยๆ กับวิวหลักล้านในแคว้นลาดักห์ สถานที่ที่น่าค้นหา ให้กับทุกท่านครับ

ค่าใช้จ่าย: 52,500 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน + วีซ่า +อาหาร)
พิเศษชำระค่าใช้จ่ายเพียง : 51,000 บาท เมื่อชำระค่าจองก่อน 30 พ.ย.2561
ผู้ร่วมเดินทาง : 16 ท่าน + 2 Staff

ชำระมัดจำ: 25,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:8,000 บาท

สายการบินAir India

ขาไป
เดินทางวันที่1 มิถุนายน 2562 BKK – DEL  AI 335 เวลา 21.30 – 00.10(+1)
เดินทางวันที่2มิถุนายน 2562  DEL – IXL  AI 445 เวลา 06.45 – 08.20

ขากลับ
เดินทางวันที่8มิถุนายน 2562
IXL – DEL AI 446 เวลา 11.55 – 13.35
DEL – BKK AI 334 เวลา 23.00 – 04.40 (+1)

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป
ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคนให้สวยงามเหมาะสมตามแบบที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลามากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลามากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนร่วมทริปที่ต้องการภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

ทริปถ่ายภาพของเรา เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ … แต่ต้องการเก็บภาพความประทับใจและความทรงจำ ด้วยคุณภาพระดับ Professional ทั้งภาพวิวทิวทัศน์และภาพถ่ายส่วนตัว และผู้ที่เต็มอิ่มจากการเที่ยวเป็นบัส กับกลุ่มใหญ่ๆ ที่ความคล่องตัวน้อย

โปรดศึกษา ลักษณะการเดินทางของเราก่อนตัดสินใจ
ทริปนี้เราใช้รถ Toyota Innova หรือเทียบเท่า นั่งคันละ 3-4 ท่าน ในการเดินทางทั้งหมด เป็นกรุ๊ปขนาดเล็ก จะจอดถ่ายรูปตามจุดที่ต่างๆ ที่วางแผนไว้ โดยอาจเพิ่มเติมหรือลดทอนตามความเหมาะสมของสถานที่และสภาพอากาศนั้นๆ โดย Staff 1 คนเป็นทั้งผู้นำทริปและช่างภาพมืออาชีพ เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน และอีก 1 คน ประสานงานกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  เพื่อให้ทุกท่านได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พักในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยบริการ และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจากทุกท่านเพิ่มในการจ้างพนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (hotel porter service) เพราะบริการนี้ ถ้าต้องการใช้ จะต้องจ่ายเหมือนกันทุกท่านทั้งกรุ๊ป จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น โดยที่บางท่านอาจต้องการหรือไม่ต้องการ

กำหนดการเดินทาง

1 มิถุนายน 2562| Day 1 | BKK– Delhi
18.30 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาสยานสุวรรณภูมิ (ประตูทางเข้าที่ 10 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4เคาน์เตอร์ W)
21.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินAir IndiaAI 335

2 มิถุนายน 2562 | Day 2 | Delhi – Leh – Leh Main Bazaar (L-D)
00.10 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงเดลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ชม.30 นาที)
06.45 น.   ออกเดินทางสู่เลห์ ลาดักห์ โดยสายการบิน Air IndiaAI 445
08.20 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานLeh Kushok Bakula Rimpochey
Local Guide รอรับที่สนามบิน และเข้าพักผ่อนที่โรงแรมเพื่อปรับตัวให้ชินกับสภาพความสูงกว่า3,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ช่วงบ่ายนัดคุยกันถึงการใช้ชีวิตที่ในลาดักห์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกท่าน และพาท่านเดินเล่นใน Leh Main Bazaar หลังจากนั้น เข้าพักที่เลห์

3 มิถุนายน 2562 | Day 3 | Leh – Lamayuru (B-L-D)
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Lamayuru Monastery ทางตะวันตกของเลห์ ได้ชื่อว่าเป็นดินแดน Moonland หรือทิวทัศน์คล้ายพื้นผิวดวงจันทร์ ระยะทาง 120 km โดยระหว่างทาง แวะถ่ายภาพกับสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ Magnetic hill, Confluence point of Indus and Zanskar River, Basgo Gompa หลังจากนั้นเดินทางกลับเส้นทางเดิมเข้าพักในบริเวณ Alchi (ความสูง3,040 เมตร จากระดับน้ำทะเล)

4 มิถุนายน 2562 | Day 4 | Alchi – Likir Monastery – Leh (B-L-D)
ช่วงเช้าเที่ยวชมและถ่ายภาพใน Alchi Monastery ที่มีประติมากรรมและพระพุทธรูปภายในอายุมากกว่า 1,000 ปี และเดินทางกลับไปยังเลห์ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน และเที่ยวชม Likir Monastery ช่วงเย็นเดินทางกลับและเข้าที่พักในเลห์

 5 มิถุนายน 2562 | Day 5 | Leh – Nubra Valley – Hunder Sand Dunes  – Camel Safari (B-L-D)
ออกเดินทางสู่ Nubra Valley หุบเขาทางตอนเหนือของเลห์ (120 km) ผ่านเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลกอย่าง Khardung-la โดยตลอดเส้นทางใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6 ชม. รวมการแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน และแวะถ่ายภาพตามจุดที่มีวิวสวยงามตลอดเส้นทาง หลังจากเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย พร้อมถ่ายภาพแล้ว มุ่งหน้าไปยัง Hunder Sand Dunes ทะเลทรายสีขาวที่ทอดกลางหุบเขา พร้อมกิจกรรมขี่อูฐ (แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่าน) ช่วงเย็นเข้าพักที่นูบร้า

6 มิถุนายน 2562 | Day 6 | Nubra – Diskit Monastery – Leh – Shanti Stupa – Leh Palace  (B-L-D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Diskit Monastery วิหารที่ตั้งอยู่บนเขาสูง สามารถมองเห็น Nubra Valley ได้จากมุมสูง 360 องศา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมและการถ่ายภาพ มุ่งหน้ากลับเลห์โดยเส้นทางเดิม ผ่าน Khardung-la Pass และเข้าพักที่เลห์
ช่วงเย็น เที่ยวชมและถ่ายภาพที่ Shanti Stupa และ Leh Palace

7 มิถุนายน 2562 | Day 7 | Leh – Pangong Lake – Leh (B-L-D)
วันนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญวันหนึ่งของทริปนี้ ที่เราจะได้สัมผัสบรรยากาศของ Pangong Lake ทะเลสาบสีฟ้า (149 km)สวยจนไม่สามารถบรรยายได้ ผ่านเส้นทาง Chang-La Pass เส้นทางที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ระหว่างทางแวะชื่นชมความสวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ป่า เช่น Marmot, Yak เป็นต้น วันนี้เป็นวันที่ใช้เวลาเดินทางทั้งวันตั้งแต่เช้ามืดจนค่ำ และกลับเข้าสู่ที่พักในเลห์

8 มิถุนายน 2562 | Day 8 | Leh – Delhi  (B)
ตื่นเช้า เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปท่าอากาศยานLeh Kushok Bakula Rimpochey

ทีมงานส่งทุกท่านที่สนามบินเลห์ ลาดักห์
11.55 น.   ออกเดินทางสู่เดลี โดยสายการบิน Air India  AI 446
13.35น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงเดลี
23.00น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India  AI 334

9 มิถุนายน 2562 | Day 9 |Bangkok
04.40 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาโดยสวัสดิภาพ

ยานพาหนะ
ใช้รถToyata Innovaหรือเทียบเท่า โดยนั่งคันละ 3-4 ท่าน

โรงแรมที่พัก
ห้องพักมาตรฐานพักห้องละ2 ท่าน โรงแรมมีน้ำอุ่นและฮีทเตอร์บริการ

อาหาร
มื้ออาหารที่เราให้บริการ | B = อาหารเช้า | L = อาหารกลางวัน | D = อาหารเย็น

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
ค่าใช้จ่าย: 52,500 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน + วีซ่า +อาหาร)
พิเศษ ชำระค่าใช้จ่ายเพียง : 51,000 บาท เมื่อชำระค่าจองก่อน 30 พ.ย.2561
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม:8,000 บาท

  • วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 25,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
  • ภายในวันที่ 16 เมษายน 2562 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
  • หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2561 หัก 10,000 บาท
  • ยกเลิกระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 หัก 22,000 บาท
  • ยกเลิกระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2562 หัก 25,000 บาท
  • ยกเลิกระหว่างวันที่ 16 เมษายน– 14 พฤษภาคม 2562 หัก 35,000 บาท
  • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund จากตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว จะคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้ Refundจากทางสายการบินเท่านั้น (เงิน Refund ขึ้นอยู่กับคลาสของตั๋วเครื่องบิน ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)

วีซ่าอินเดีย
บริษัทบริการยื่น e-Tourist Visa ให้แก่ท่าน โดยท่านไม่ต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตนเอง

ค่าบริการนี้รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เลห์)
– ค่า e-Tourist Visaของประเทศอินเดีย(ในกรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้วลดค่าทริป 2,600บาท)
– ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 6 คืน
– ค่าอาหาร 18 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทาง
– ค่าบริการ Local Guide พูดภาษาอังกฤษ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่าผ่านทางระหว่างเขตต่างๆ
– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าทิป Local Guide พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 5 USD/วัน/ท่าน รวม 35 USD ต่อท่าน
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
– ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบินกำหนด

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Portrait, Landscape, Travel
Facebook : www.facebook.com/Tiger.Thanakorn
IG : www.instagram.com/thetigereyesphoto

฿ 52,500 | [wp-svg-icons icon=”clock” wrap=”i”] 9 Days

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  1/6/19 – 9/6/19