Sapa @ Topas Ecolodge & Hanoi

ค่าใช้จ่าย: 89,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12-13 ท่าน + 2 Staff
ออกเดินทางเมื่อผู้ร่วมทริปครบ10ท่าน

ชำระมัดจำ: 50,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม: 29,000บาท

สายการบินไทยสมายล์

ขาไป
เดินทางวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
WE 564  BKK – HAN 17.25 – 9.20 (1 ชม. 55 นาที)
ขากลับ
เดินทางวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
WE 565  HAN – BKK 20.25 – 22.20 (1 ชม. 55 นาที)

 **สมาชิกสามารถเลือกเดินทางต่างสายการบินได้ โดยไฟลท์ขาไปจะต้องถึงก่อนหรือพร้อมกรุ๊ป และไฟลท์ขากลับจะต้อง ออกหลังหรือพร้อมกรุ๊ป**
 **หากสมาชิกต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าทริปยืนยันการเดินทางแล้ว**

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

ที่พักและมื้ออาหารถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับคณะเราเท่านั้น คอนเฟิร์มตามที่ประกาศในโปรแกรมการเดินทาง

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ

ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้
การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ ประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคลมามากกว่า 10 ปี เก็บภาพตลอด การเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆ มากที่สุด
เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถ ดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า คอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) ทริปถ่ายภาพของเราจึง ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้

รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กำหนดการเดินทาง

17 กุมภาพันธ์ 2566 | Day 1 | Bangkok – Hanoi – Train to Sapa
14.30 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน “Thai Smile”
17.25 น.     ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน Thai Smile WE 564
19.20 น.     เดินทางถึงเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาในประเทศไทย) และเดินทาง ไปยังสถานีรถไฟฮานอย
22.00 น.     ออกเดินทางสู่เมืองซาปาด้วยรถไฟนอน Sapaly Express Train
                   (เดินทางประมาณ 8 ชม.)
ที่พัก     คืนที่ 1 รถไฟนอน ห้องส่วนตัวแบบ VIP 2 Berths Cabin โดย Sapaly Express Train

 18 กุมภาพันธ์ 2566 | Day 2 | Sapa –  Fansipan Mountain – Hotel de la Coupole – Moana Sapa – Free time (B-L)
6.10 น.      เดินทางถึงสถานีรถไฟลาวไก (Lao cai) เมืองซาปาหลังจากนั้น นำท่านแวะโรงแรม Thien Hai Hotel
                 เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ อาบน้ำเรียกความสดชื่น และรับประทานอาหารเช้า พร้อมออกไปชมความสวยงามของเมืองซาปา
ช่วงสาย เดินทางเข้าเมือง นั่งรถไฟไต่เขาจากตัวเมืองไปถึงจุดรับตั๋วกระเช้า และนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาฟานซีปัน (Fansipan Mountain) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม ที่ความสูง 3,134 เมตรจากระดับน้ำทะเล ได้ฉายาว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” ที่ยอดเขาแห่งนี้สามารถชมทิวทัศน์และเก็บภาพกับเทือกเขาฮวงเหลียนเชิน และความงามของสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระพุทธรูปใหญ่ เจ้าแม่กวนอิม หอระฆัง และบันไดหินที่ลดหลั่นขั้นบันไดไปตามเขา
เที่ยง  หลังเดินทางลงจากเขา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ช่วงบ่าย   เช็คอินเข้าที่พัก Hotel de la Coupole – MGallery และเก็บภาพภายในโรงแรมที่มีการออกแบบและเรื่องราวเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เป็นอีกหนึ่งโรงแรมในเครือ MGallery Hotel Collection ที่ควรค่าแก่เข้าพักสักครั้งเมื่อมาเยือนเมืองซาปา
จากนั้น แวะพักและถ่ายภาพที่ Moana Sapa คาเฟ่และจุดเช็คอินแห่งใหม่ของซาปา (ค่าของว่างและเครื่องดื่มไม่รวมในค่าทริป) ที่นี่มีมุมถ่ายรูปจำลองที่เที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ มารวมไว้ให้ถ่ายรูป เบื้องหลังโอบล้อมด้วยภูเขา
ช่วงเย็น  นำท่านกลับสู่ตัวเมืองซาปา ให้ท่านใช้เวลาอิสระ เดินช้อปปิ้ง และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก คืนที่ 2  Hotel de la Coupole MGallery หรือเทียบเท่า

19 กุมภาพันธ์ 2566 | Day 3 | Hotel de la Coupole – Viettrekking café – Topas Ecolodge (B-L-D)
ช่วงเช้า
   เก็บภาพภายในบริเวณโรงแรม Hotel de la Coupole โรงแรมห้าดาวแห่งนี้ มีดีไซน์ระดับมาสเตอร์พีช เป็นหนึ่งในผลงานของ Bill Bensley ที่ตกแต่งสไตล์แฟชั่นชั้นสูงของปารีส ผสมผสานกับกลิ่นอายของดั้งเดิมของเวียดนาม
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ช่วงบ่าย   เก็บภาพที่ คาเฟ่ Viettrekking café (ค่าของว่างและเครื่องดื่มไม่รวมในค่าทริป) ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ล้อมรอบด้วยรั้วสีขาว มีทัศนียภาพที่สวยงาม ในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นเทือกเขาฮวงเหลียนเชินและยอดเขาฟานซีปัน ที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ กาแฟอร่อยๆ และวิวสวยๆ จากนั้นนั่งรถเดินทางไปยังที่พัก Topas Ecolodge
ช่วงเย็น   พักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารค่ำ ณ Topas Ecolodge
ที่พัก คืนที่ 3 Topas Ecolodge หรือเทียบเท่า

20 กุมภาพันธ์ 2566 | Day 4 | Topas Ecolodge Rong May Glass Bridge – Notre Dame Cathedral – Free Time – Train to Hanoi (B-L)
ช่วงเช้า
   รับประทานอาหารเช้า และถ่ายภาพในบริเวณที่พัก Topas Ecolodge รีสอร์ทสุดอลังบนยอดเขาของเมืองซาปา ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่ อากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปี  และอีกไฮไลท์ คือ วิวจากสระว่ายน้ำแบบ infinity edge pool ที่เห็นผืนน้ำทอดยาวจรดกับท้องฟ้า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย และช่วงสายเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม เดินทางกลับเข้าสู่เมืองซาปา
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ช่วงบ่าย   เยี่ยมชมและเก็บภาพอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) สะพานแก้วใสแห่งแรกของประเทศเวียดนาม ท้าทายความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร เราสามารถชมความสวยงามของทิวทัศน์ จากมุมสูงของสะพานแก้ว จนสุดลูกหูลูกตา  และเดินทางต่อไปเก็บภาพบริเวณหน้า โบสถ์หิน (Notre Dame Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองซาปา ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่น่าสนใจ
ช่วงเย็น   ช้อปปิ้งของฝากในเมืองซาปา และรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮานอย
21.30 น.     ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ด้วยรถไฟนอน Sapaly Express Train (เดินทางประมาณ 8 ชม.)
ที่พัก     คืนที่ 4 รถไฟนอน ห้องส่วนตัวแบบ VIP 2 Berths Cabin โดย Sapaly Express  Train

21 กุมภาพันธ์ 2566 | Day 5 | Hoi An – Ho Tay flower garden – Temple of Literature – Hanoi Opera house – Bangkok (B-L)
5.30 น.     เดินทางถึงเมืองฮานอย และนำท่านไปยังโรงแรม เพื่ออาบน้ำและรับประทานอาหารเช้า
วันนี้เราจะใช้เวลาท่องเที่ยวและเก็บภาพในตัวเมืองฮานอย โดยเริ่มจาก สวนดอกไม้ (Ho Tay Flower Garden) ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสดใสบานสะพรั่งเต็มพื้นที่สวน เป็นจุดถ่ายภาพอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดในเมืองฮานอย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ช่วงบ่าย   แวะพัก ชิมเครื่องดื่มและของว่างที่ คาเฟ่ (ค่าของว่างและเครื่องดื่มไม่รวมในค่าทริป) และเดินทางไปยัง วิหารวรรณกรรม (Temple of Literature) วิทยาลัยแห่งแรกของกรุงฮานอย โชว์ความงามของศิลปะและธรรมชาติที่ควบรวมกันอยู่กลางเมือง และเดินทางต่อไปไม่ไกลนัก เพื่อเก็บภาพด้านหน้าของอาคาร โรงอุปรากร (Hanoi Opera house) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอย ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสระหว่างปี ค.ศ. 1901 – 1911  จากนั้นเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ภายในสนามบิน
20.25 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Smile WE 565
22.20 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อาหาร
– ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าอาหารบางมื้อ โดยแต่ละวันได้ระบุอาหารรวมอยู่ในค่าทริปแล้ว (B=อาหารเช้า / L=อาหารกลางวัน / D=อาหารเย็น)
– ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและของว่าง ในคาเฟ่ที่ไปถ่ายภาพ

โรงแรมที่พัก  
17 ก.พ.     รถไฟนอน ห้องส่วนตัว VIP โดย Sapaly Express Train I ห้องละ 2 ท่าน
                 (อาบน้ำและรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Thien Hai Hotel หรือเทียบเท่า)
18 ก.พ.     Hotel de la Coupole – MGallery I ห้องละ 2 ท่าน   
19 ก.พ.     Topas Ecolodge I ห้องละ 2 ท่าน
20 ก.พ.     รถไฟนอน ห้องส่วนตัว VIP โดย Sapaly Express Train I ห้องละ 2 ท่าน
                 (อาบน้ำและรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
1.   หลังจากท่านจองทริปและชำระมัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด
2.   เนื่องจากรายการเดินทางเป็นแบบเหมาจ่าย บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ

สงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์สำหรับผู้เดินทางต่อไปนี้
–   ผู้ที่ไม่ชอบกิจกรรมการถ่ายภาพ
–   ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือต้องใช้วีลแชร์ เนื่องจากทริปถ่ายภาพต้องใช้การเดินเท้ามาก
–   บุคคลไร้ความสามารถ
–   เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 10 ปี

ค่าใช้จ่าย : 38,500 บาท/ท่าน
–   วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสำเนา PASSPORT
–   ภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
–   พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 12,700 บาท
–   ชำระด้วยบัตรเครดิต ไม่ชาร์จเพิ่ม
–   ชำระด้วยบัตรเครดิตค่าทริปเต็มจำนวน ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 3 เดือน (กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา)
*หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน*

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
–   ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2565 หักมัดจำ 15,000 บาท
–   ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด
–   หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่นเดินทาง
     แทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขการจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว้
–   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
–   ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดำเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

ค่าบริการนี้รวม
– ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 2 คืน
– ค่ารถไฟนอนรวมทั้งสิ้น 2 คืน
– ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่ารถและยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เดินทาง
– ค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

 ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไปกลับ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์)
– ค่าอาหารเย็นบางมื้อ (ตามที่ระบุในโปรแกรม)
– ค่าทำหนังสือเดินทาง และวัคซีนพาสปอร์ต
– ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ (500 บาท/ท่าน)
– ค่าเครื่องดื่มและของว่างหากแวะคาเฟ่
– ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยตัวท่านเองว่าจะเข้าชมหรือไม่
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด
– ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับชาวต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
– ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนและหลังเดินทางไปต่างประเทศ และที่พักหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

 

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : แบงค์ พิพัฒน์
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : Pipat Sangarun
แนวที่ถนัด : Portrait, Packshot   
Facebook : Pipat Sangarun
IG : pipat54

฿ 38,500

5 Days

17 – 21/2/23