NORTHERN VIETNAM

SAPA @TOPAS ECOLODGE& MU CANG CHAI 1/2022

ทริปถ่ายภาพ ซาปา @Topas Ecolodge & มูกางจ๋าย

กำหนดการเดินทาง : 22 – 25 กันยายน 2565
ค่าใช้จ่าย : 38,700 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12-13 ท่าน + 2 Staff

ชำระมัดจำ :20,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 12,000 บาท

 

สายการบิน Thai Smile      
ขาไป
22 กันยายน 2565  BKK – HAN  WE 560  07.45 – 09.35
ขากลับ
25 กันยายน 2565  HAN – BKK  WE 564  20.45 – 22.35
**สมาชิกสามารถเลือกเดินทางต่างสายการบินได้ โดยไฟลท์ขาไปจะต้องถึงก่อนหรือพร้อมกรุ๊ป และไฟลท์ขากลับจะต้อง ออกหลังหรือพร้อมกรุ๊ป**
**หากสมาชิกต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าทริปยืนยันการเดินทางแล้ว**

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป
ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน
ที่พักและมื้ออาหารถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับคณะเราเท่านั้น คอนเฟิร์มตามที่ประกาศในโปรแกรมการเดินทาง

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้
      การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ ประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคลมามากกว่า 15 ปี เก็บภาพตลอด การเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆ มากที่สุด
      เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถ ดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า คอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) ทริปถ่ายภาพของเราจึง ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้
      รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กำหนดการเดินทาง
22 กันยายน 2565 | Day 1 | Bangkok – Ha Noi – Khau Pha Pass – Mu Cang Chai (L-D)
04.00 น.        พร้อมกันที่คลินิกแพทย์สมิติเวช สุวรรณภูมิ ชั้น 1 เพื่อตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)
05.00 น.        เช็คอินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ B สายการบิน “Thai Smile”
07.45 น.        ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 560
09.35 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาในประเทศไทย) 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว เดินทางสู่จังหวัดเอียนบ๊ายทางตอนเหนือของเวียดนาม แวะรับประทาน อาหารกลางวันระหว่างทาง ช่วงบ่ายเดินทางต่อสู่เมืองทูเล่ (Tu Le) แวะถ่ายภาพนาขั้นบันไดที่จุดชมวิว Khau Pha Pass หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านมูกางจ๋าย (Mu Cang Chai) รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองโดยชาวไท และเก็บภาพ พระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตพื้นเมืองอย่างแท้จริง 

23 กันยายน 2565 | Day 2 | Mu Cang Chai – La Pan Tan – Mam Xoi Viewpoint – Glass Bridge Rong May – Topas Ecolodge (B-L-D)
      หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์และเดินทางสู่หมู่บ้าน La Pan Tan เพื่อเก็บภาพทะเลหมอกและนาขั้นบันไดอีกรูปแบบหนึ่ง เก็บภาพที่ Mam Xoi Hill (Raspberry Hill) นาขั้นบันไดที่มีแบบแผนการปลูกอันเป็นเอกลักษณ์หาที่อื่นไม่ได้
      หลังจากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางสู่เมืองซาปา (Sapa) ระหว่างทางสัมผัสกับวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ จนถึง สะพานแก้วมังกรเมฆ(Glass Bridge Rong May) สะพานแก้วใสแห่งแรกของประเทศเวียดนาม ท้าทายความสูงจากระดับ น้ำทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร เราสามารถชมความสวยงามของทิวทัศน์ จากมุมสูงของสะพานแก้วจนสุดลูกหูลูกตา ช่วงเย็นเดินทางเข้าสู่ที่พัก Topas Ecolodge เพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินกับวิว Panoramic pool และที่ฉากหลังเป็นหมอกและนาขั้นบันไดสีเขียวสุดอลังการ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น และเก็บภาพกับที่พักที่แสนสวยงาม

24 กันยายน 2565 | Day 3 | Free time in Resort – De La Coupole Cat Cat Village (B-L-D)
      ช่วงเช้าเก็บภาพภายใน Topas Ecolodge ที่มีมุมสวย ธรรมชาติมุมสูงของหุบเขาเมืองซาปา หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน แวะพักดื่มชา ชิมของว่าง และถ่ายภาพ ณ โรงแรม De La Coupole โรงแรมดีไซน์สวยจากผลงานดีไซน์ของ Bill Bensley
ช่วงบ่ายแก่ เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน Cat Cat หมู่บ้านชาวเขาอันแสนน่ารัก เดินถ่ายรูปและสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นอยู่ ของชาวเขาอย่างใกล้ชิด
      ช่วงบ่ายแวะ Café ชิมกาแฟและของว่าง พักเหนื่อย และเก็บภาพน่ารักๆ ในคาเฟ่ และช่วงเย็นช้อปปิ้ง ของฝากและเดินชมตัวเมืองซาปาตามอัธยาศัย และกลับเข้าสู่ที่พัก Topas Ecolodge เพื่อรับประทานอาหารเย็น

25 กันยายน 2565 | Day 4 | Notre Dame Cathedral – Ham Rong Mountain – Ha Noi – Bangkok (B-L)
     ช่วงเช้าเยี่ยมชมและเก็บภาพโบสถ์หินสัญลักษณ์ของเมืองซาปา ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่น่าสนใจ ขึ้นชม Ham Rong Mountain  ภูเขาที่เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าและพรรณไม้มากมายหลายร้อยชนิด และรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางสู่ฮานอย
20.45 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 564  
22.35 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ยานพาหนะ    รถโค้ชขนาด 29 ที่นั่ง
โรงแรมที่พัก  
22 ก.ย.          Mu Cang Chai Ecolodge | Valley view bungalow room | พักห้องละ 2 ท่าน
23 ก.ย.          Topas Ecolodge Sapa | Premium bungalows | พักห้องละ 2 ท่าน
24 ก.ย.          Topas Ecolodge Sapa | Premium bungalows | พักห้องละ 2 ท่าน

 สภาพอากาศ
เดือนกันยายนถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด เหมาะแก่การถ่ายภาพนาขั้นบันได เย็นสบาย อุณหภูมิประมาณ 16 – 26 องศาเซลเซียส และยังเป็นช่วงที่มีฝนพรำประปราย จึงแนะนำให้สมาชิกทุกท่านเตรียมเครื่องกันหนาวและกันลมพอสังเขป และพกร่มคันเล็กติกตัว

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
*หลังจากท่านจองทริปและชำระมัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด*
*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยินดีตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนการเดินทางเท่านั้น*

ค่าใช้จ่าย : 38,700 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันที่จอง :

 • ชำระมัดจำงวดแรก 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
 • ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้ / พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 12,000 บาท
 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต ชาร์จ 3%
 • หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565 หัก 10,000 บาท
 • ยกเลิกระหว่างวันที่ 25 – 31 มิถุนายน 2565 หัก 34,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund จากตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
 • หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขการจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
 • ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดำเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

ค่าบริการนี้รวม
     -ค่าที่พักรวมทั้งสิ้น 3 คืน
     -ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
     -ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทาง
     -ค่าเข้าชมสะพานแก้วมังกรเมฆ
     -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
     -ค่าไกด์ท้องถิ่น
     -ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

                                          

ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย) และภายในประเทศ
– ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท่านละ 5 USD/วัน/ท่าน = 20 USD ต่อท่านสำหรับตลอดทั้งทริป
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
– ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบินกำหนด

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
แนวที่ถนัด : Travel Portrait

฿ 38,700

4 Day

22/9/22 – 25/9/22