NORTHERN VIETNAM

SAPA @TOPAS ECOLODGE& MU CANG CHAI

ทริปถ่ายภาพ ซาปา @Topas Ecolodge & มูกางจ๋าย

ค่าใช้จ่าย : 36,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12 ท่าน + 2 Staff

ชำระมัดจำ : 19,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 10,000 บาท

 

สายการบิน Air Asia    
ขาไป  
เดินทางวันที่ 20 กันยายน 2563. 
DMK – HAN  FD642  เวลา 06.40 – 08.30 
ขากลับ   
เดินทางวันที่ 23 กันยายน 2563.  
HAN – DMK  FD645 เวลา 20.50 – 22.40 

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป 
ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

 ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ 
ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้… ผู้ที่ต้องการได้ภาพพิเศษกับฉากพิเศษไม่เหมือนใคร สำหรับผู้ที่มั่นใจและต้องการ ได้ภาพถ่าย ตามสไตล์พี่เสือเท่านั้น
การเดินทางของเรา นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ ประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคลมามากกว่า 10 ปี เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน และอีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถ ดูแลทุกท่านได้ อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป๋าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรม ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) เพราะบริการนี้ ถ้าต้องการใช้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนกันทุกท่านทั้งกรุ๊ป จะทำให้ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางสูงขึ้น โดยที่บางท่านอาจต้องการหรือไม่ต้องการ) ทริปถ่ายภาพของเราจึงไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการ ความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้

กำหนดการเดินทาง    
20 กันยายน 2563 | Day 1 | Bangkok – Ha Noi – Khau Pha Pass – Mu Cang Chai (L-D)
04.00 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์แถวที่ 1)
06.40 น.      ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Air Asia FD642
 08.30 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาในประเทศไทย). 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว เดินทางสู่จังหวัดเอียนบ๊ายทางตอนเหนือของเวียดนาม แวะรับประทาน อาหารกลางวันระหว่างทาง ช่วงบ่ายเดินทางต่อสู่เมืองทูเล่ (Tu Le) แวะถ่ายภาพนาขั้นบันไดที่จุดชมวิว Khau Pha Pass หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านมูกางจ๋าย (Mu Cang Chai) รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองโดยชาวไท และเก็บภาพ พระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศธรรมชาติวิถีชีวิตพื้นเมืองอย่างแท้จริง  

21 กันยายน 2563 | Day 2 | Mu Cang Chai – La Pan Tan – Mam Xoi Viewpoint – Glass Bridge Rong May – Topas Ecolodge (B-L-D)
หลังรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์และเดินทางสู่หมู่บ้าน La Pan Tan เพื่อเก็บภาพทะเลหมอกและนาขั้นบันไดอีกรูปแบบหนึ่ง เก็บภาพที่ Mam Xoi Hill (Raspberry Hill) นาขั้นบันไดที่มีแบบแผนการปลูกอันเป็นเอกลักษณ์หาที่อื่นไม่ได้ หลังจากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางสู่เมืองซาปา (Sapa) ระหว่างทางสัมผัสกับวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ จนถึง สะพานแก้วมังกรเมฆ(Glass Bridge Rong May) สะพานแก้วใสแห่งแรกของประเทศเวียดนาม ท้าทายความสูงจากระดับ น้ำทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร เราสามารถชมความสวยงามของทิวทัศน์ จากมุมสูงของสะพานแก้วจนสุดลูกหูลูกตา ช่วงเย็นเดินทางเข้าสู่ที่พัก Topas Ecolodge เพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินกับวิว Panoramic pool และที่ฉากหลังเป็นหมอกและนาขั้นบันไดสีเขียวสุดอลังการ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น และเก็บภาพกับที่พักที่แสนสวยงาม

 22 กันยายน 2563 | Day 3 | Free time in Resort – Cat Cat Village  (B-L-D)
ช่วงเช้าเก็บภาพภายใน Topas Ecolodge ที่มีมุมสวย ธรรมชาติมุมสูงของหุบเขาเมืองซาปา หลังจากรับประทานอาหาร กลางวัน เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน Cat Cat หมู่บ้านชาวเขาอันแสนน่ารัก เดินถ่ายรูปและสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นอยู่ ของชาวเขาอย่างใกล้ชิด ช่วงบ่ายแวะ Café ชิมกาแฟและของว่าง พักเหนื่อย และเก็บภาพน่ารักๆ ในคาเฟ่ และช่วงเย็นช้อปปิ้ง ของฝากและเดินชมตัวเมืองซาปาตามอัธยาศัย และกลับเข้าสู่ที่พัก Topas Ecolodge เพื่อรับประทานอาหารเย็น

23 กันยายน 2563 | Day 4 | Notre Dame Cathedral – Ham Rong Mountain – Ha Noi – Bangkok (B-L)
ช่วงเช้าเยี่ยมชมและเก็บภาพโบสถ์หินสัญลักษณ์ของเมืองซาปา ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่น่าสนใจ ขึ้นชม Ham Rong Mountain  ภูเขาที่เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าและพรรณไม้มากมายหลายร้อยชนิด และรับประทาน อาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางสู่ฮานอย
20.50 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia FD645
22.40 น.      ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ยานพาหนะ    รถบัสขนาด 29 ที่นั่ง
โรงแรมที่พัก  
20 ก.ย.     Mu Cang Chai Ecolodge | Valley view bungalow room | พักห้องละ 2 ท่าน
21 ก.ย.     Topas Ecolodge Sapa | Premium bungalows | พักห้องละ 2 ท่าน
22 ก.ย.     Topas Ecolodge Sapa | Premium bungalows | พักห้องละ 2 ท่าน

 สภาพอากาศ
เดือนกันยายนถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด เหมาะแก่การถ่ายภาพนาขั้นบันได เย็นสบาย อุณหภูมิประมาณ 16 – 25 องศาเซลเซียส และยังเป็นช่วงที่มีฝนพรำประปราย จึงแนะนำให้สมาชิกทุกท่านเตรียมเครื่องกันหนาวและกันลมพอสังเขป และพกร่มคันเล็กติกตัว

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
ค่าใช้จ่าย : 36,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 10,000 บาท
     –     วันที่จอง : ชำระมัดจำงวดแรก 19,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
     –     ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
     –     หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
     –     ยกเลิกระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 9 มิถุนายน 2563 หัก 10,000 บาท
     –     ยกเลิกระหว่างวันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2563 หัก 29,000 บาท
     –     ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด ยกเว้นค่า Refund จากตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิก การเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการ ดำเนินการซื้อไปแล้ว จะคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้ Refund จากทางสายการบินเท่านั้น (เงิน Refund ขึ้นอยู่กับคลาสของตั๋ว เครื่องบิน ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)

ค่าบริการนี้รวม
     –     ค่าที่พักรวมทั้งสิ้น 3 คืน
     –     ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
     –     ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทาง
     –     ค่าเข้าชมสะพานแก้วมังกรเมฆ
     –     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
     –     ค่าไกด์ท้องถิ่น
     –     ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม 
     –     ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย) และภายในประเทศ
     –     ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท่านละ 5 USD/วัน/ท่าน รวมเท่ากับ 20 USD ต่อท่านสำหรับตลอดทั้งทริป
     –     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น
     –     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
     –     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
     –     ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องตามที่สายการบินกำหนด

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Travel Portrait
Facebook : www.facebook.com/Tiger.Thanakorn
IG : www.instagram.com/thetigereyesphoto

฿ 36,800 | 4 Days

 20/9/20 – 23/9/20