Winter Iceland

ค่าใช้จ่าย: 189,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 10 ท่าน + 2 Staff

ชำระมัดจำ: 60,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม: 65,000บาท

สายการบิน  Thai Airways

ขาไป
22 ตุลาคม 2566          TG 922  BKK – FRA 12.25 – 19.00 (11 ชั่วโมง 35 นาที)
                                   ต่อเครื่อง LH 868  FRA – KEF 21.50 – 23.30 (3 ชั่วโมง 40 นาที)
ขากลับ
29 ตุลาคม 2566          FI 204  KEF – CPH 07.45 – 11.55 (4 ชั่วโมง 10 นาที)
                                   ต่อเครื่อง TG 951  CPH – BKK 13.50 – 06.20 (+1) (10 ชั่วโมง 30 นาที)

 

 **สมาชิกสามารถเลือกเดินทางต่างสายการบินได้ โดยไฟลท์ขาไปจะต้องถึงก่อนหรือพร้อมกรุ๊ป และไฟลท์ขากลับจะต้อง ออกหลังหรือพร้อมกรุ๊ป**
 **หากสมาชิกต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าทริปยืนยันการเดินทางแล้ว**

ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่หนึ่งอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์

การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ เก็บภาพตลอดการเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน
เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด ในบางสถานที่อาจมีการเดินทางที่ยาวนานกว่าปกติ, ต้องเดินเท้าระยะทางไกลเพื่อให้ถึงจุดถ่ายภาพ หรืออาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป๋าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ทริปถ่ายภาพของเราจึงเหมาะสมกับผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้
รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กำหนดการเดินทาง

22 ตุลาคม 2566 | Day 1 | BKK FAR – KEFReykjavik
09.00 น.         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน “Thai Airways”
12.25 น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 922
19.00 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เพื่อต่อเครื่อง
21.50 น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบิน LH 868
23.30 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 7 ชม.)
***เดินทางเข้าสู่ที่พักในบริเวณสนามบิน สามารถเดินเท้าไปได้

ที่พัก คืนที่ 1 Aurora Hotel at Reykjavik-Keflavik Airport Terminal หรือใกล้เคียง

23 ตุลาคม 2566 | Day 2 | Thingvellir National Park –  Geysir – Gullfoss (B-L-D)
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก          
             อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ (Thingvellir National Park) แหล่งมรดกโลก UNESCO และแลนด์มาร์กสำคัญทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร และเป็นจุดเชื่อมระหว่างทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ยอดฮิต Game of Thrones ที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงเรคยาวิคเพียง 45 นาที ระหว่างทางยังจะได้ชมความสวยงามของทะเลสาป Thingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์ และใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ที่จะขนาบข้างทางจนถึงอุทยาน

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
             น้ำพุร้อนไกเซอร์ (Geysir) เป็นน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดของไอซ์แลนด์ บางครั้งน้ำพุพุ่งสูงได้ถึง 80 เมตร เมื่อน้ำพุหยุดพุ่ง บริเวณนั้นจะอบอวลไปด้วยไอน้ำดูแล้วเหมือนมีหมอกควันปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่

 • น้ำตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือ ไนล์แองการาไอซ์แลนด์ เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากๆ ในไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง สวยงามอลังการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น       รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

ที่พัก คืนที่ 2 ION Adventure Hotel หรือใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ตุลาคม 2566 | Day 3 | Seljalandsfoss – Reynisfjara (B-L-D)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

 • น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (Seljalandsfoss) เป็นน้ำตกอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนไอซ์แลนด์ มีความสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อสายน้ำจากด้านบนไหลลงมาปะทะกับผืนน้ำด้านล่าง ทำให้เกิดละอองน้ำบางๆ ฟุ้งกระจายไปทั่ว เป็นภาพที่สวยงามเกินบรรยาย และยังสามารถเดินลัดเลาะไปทางด้านหลังของม่านน้ำตกได้ สามารถมองเห็นวิวน้ำตกได้ 360 องศา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร      

 • หาดเรย์นิสฟายาร่า (Reynisfjara) หรือ Black Beach ทรายสีดำที่ชายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บริเวณนี้เป็นบริเวณที่คลื่นพัดแรง จะพัดเอาวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าออกไป วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพัดพาออกไปได้ช้าหรือยังคงสะสมรวมตัวกันอยู่ จนกลายเป็นชายหาดที่มีทรายสีดำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก คืนที่ 3 Vik Apartments หรือ ใกล้เคียง

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ตุลาคม 2566 | Day 4 | Mossy Lava Fields – JökulsárlónDiamond BeachFjallsárlón (B-L-D)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก        

 • ทุ่งมอสลาวา (Mossy Lava Fields) สถานที่มหัศจรรย์ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก เป็นทุ่งลาวาที่ปกคลุมไปด้วยมอสส์หนานุ่ม ดุจผืนพรมอันกว้างใหญ่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยเฉพาะด้านภัยธรรมชาติจากภูเขาไฟระเบิดหนึ่งในครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้พืชจำพวกมอสยังเป็นพืชทั่วไปในไอซ์แลนด์ที่เติบโตได้ดีอย่างมากในพื้นที่ที่เป็นภูเขาและในพื้นที่เขตลาวาของประเทศ และให้ทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน (Jökulsárlón) เป็นหนึ่งอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาชมความงดงาม ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งขนาดน้อยใหญ่ลอยอยู่เหนือผืนน้ำ และบางส่วนกระจัดกระจายอยู่บนหาดทรายสีดำสนิท กลายเป็นสีสันที่ตัดกันได้อย่างลงตัว กลายเป็นที่มาของชื่อ หาดไดมอนด์บีช (Diamond Beach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ธารน้ำแข็งฟยาลซาโลน (Fjallsárlón)  เป็นธารน้ำแข็งที่ตั้งอยุ่โดดเดี่ยวใกล้กับวัทนาโจกุล (Vatnajökull) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป แต่ด้วยความโดดเดี่ยว และความสวยงามนั้นเองจึงเป็นเอกลักษณ์ของธารน้ำแข็งแห่งนี้ เกิดเป็นธารน้ำแข็งที่สวยงามเหมือนรูปภาพ ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมและเก็บภาพประทับใจ

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก คืนที่ 4 Fosshotel Glacier Lagoon หรือใกล้เคียง

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ตุลาคม 2566 | Day 5 | Skaftafell Ice cave – Hvolsvöllur (B-L-D)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • กิจกรรมเดินถ้ำน้ำแข็ง Skaftafell Ice cave หรือถ้ำน้ำแข็งคริสตัล Crystal Ice Cave สถานที่สุดอลังการและเต็มไปด้วยอัญมณีใสจากการรวมตัวกันของผลึกน้ำแข็ง เป็นถ้ำที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีน่าเฟลล์โจกุลในทะเลสาบที่ถูกแช่แข็งด้วยอุณหภูมิติดลบ ทั่วทั้งถ้ำสวยงามระยิบระยับด้วยสีฟ้าสด

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Cr. travel.mthai.com

 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • เดินทางเข้าที่พักตั้งอยู่ในย่าน Hvolsvöllur

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

ที่พัก คืนที่ 5 Brú Guesthouse หรือ ใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ตุลาคม 2566 | Day 6 | Búðakirkja – Kirkjufell (B-L-D)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของเกาะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • โบสถ์ (Búðakirkja) เป็นโบสถ์เล็กๆ แต่มีเสน่ห์ตรงที่มีสีดำ ตั้งอยู่โดดเด่นกลางทุ่งกว้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ภูเขา Kirkjufellเป็นเหมือนแลนด์มาร์กที่เมื่อมาถึงไอซ์แลนด์ก็ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก     ภาพของน้ำตกเล็กที่เบื้องหลังเห็นภูเขาเป็นฉากหลัง รูปทรงของภูเขาคล้ายกับโบสถ์ขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก คืนที่ 6 Kirkjufell Guesthouse and Apartments หรือใกล้เคียง

   

 

 

 

 

 

 

28 ตุลาคม 2566 | Day 7 | Hallgrimskirkja – Solfar – Free Time in Laugavegur – Blue Lagoon (B-L-D)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • โบสถ์ (Hallgrimskirkja) นับว่าเป็นโบสถ์ทางศาสนา

คริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ มีความสูง 74.5 เมตร

สูงเป็นอันดับ 4 ในประเทศไอซ์แลนด์ มีการออกแบบ

และสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

 

 • งานประติมากรรม โซลฟาร์ (Solfar) ที่มีโครงสร้างของเรือที่จะพาไปยังดวงอาทิตย์ เป็นตัวแทนแห่งแสง

และความหวัง เป็นผลงานของ ยอน กุนนาร์ เอาร์นาสัน (Jon Gunnar Arnason)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ใช้เวลาช้อปปิ้งอิสระที่ย่าน เลยการแวกูร์ (Laugavegur) เป็นถนนสายช้อปปิ้งหลักที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเสื้อผ้า ร้านอาหาร และบาร์ และที่นี่ยังถือเป็นถนนสายเก่าแก่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ชื่อของถนนสายนี้แปลได้ว่า “ถนนแห่งการซักล้าง” หรือ “ถนนแห่งน้ำ” เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่นำเสื้อผ้าของพวกเขามาทำความสะอาดในน้ำพุร้อนในเลยการ์ดาลูร์ (Laugardalur)

 

 

 

 • บลูลากูน (Blue Lagoon) บ่อน้ำพุร้อน บลูลากูน สถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพราะตั้งอยู่ในเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดินมากที่สุดในโลก การเคลื่อนตัวนี้ทำให้น้ำในบ่อร้อนขึ้นและมีไอน้ำระเหยขึ้นมา โดยอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 40 องศาเซลเซียส อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากมาย เช่น ซิลิคอน กำมะถัน บ่อน้ำพุร้อนนี้ยังมีชื่อเสียงในการรักษาโรค สามารถช่วยรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิด ได้ทั้งผ่อนคลายและรักษาโรคไปด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก คืนที่ 7 Aurora Hotel at Reykjavik หรือ ใกล้เคียง

 

29 ตุลาคม 2566 | Day 8 | KEF – CPH

03.45 น.         เดินเท้าสู่ท่าอากาศยานเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

07.45 น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

โดยสายการบิน Icelandair เที่ยวบิน FI 204

11.55 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

13.50 น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 951

 

30 ตุลาคม 2566 | Day 9 |  BKK

06.20 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ข้อควรทราบก่อนการจองทริป

 • ยานพาหนะสำหรับการเดินทางเป็นรถ Mini bus 19 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถถูกต้องตามกฏหมายไอซ์แลนด์เพื่อความปลอดภัยตลอดทริป มีที่นั่งและพื้นที่จัดวางสัมภาระได้สะดวกสบาย

[Checked Baggage TG น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. และ Carry-on Baggage น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ตามข้อกำหนดของสายการบิน]

 • ไอซ์แลนด์มีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา สามารถมีทั้งแดด ฝน ลม พายุ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ดังนั้น แผนการเดินทางอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละวันตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทั้งหมด
 • การทำวีซ่าเชงเก้นเพื่อไปประเทศไอซ์แลนด์ จะต้องยื่นเรื่องกับ VFS ประเทศเดนมาร์ก โดยบริษัทฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารใบสมัครและแผนการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะนัดหมายกันอีกครั้ง ประมาณ 3 เดือนก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือวีซ่าไม่สามารถออกได้ทันตามกำหนดการเดินทาง เนื่องจากการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ ความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีที่ท่านไม่สามารถเช็คอินได้ทันตามเวลาของสายการบินและเที่ยวบินนั้นๆ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ระบุความรับผิดชอบไว้ หรือตามประเภทตั๋วเครื่องบินที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าทริปให้ท่านได้
 • กรณีเกิดเหตุเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ อาจมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากท่านเป็นผู้ติดเชื้อสามารถเดินทางต่อไปได้ โดยคำนึงถึงมาตรการสาธารณสุข และความปลอดภัยของผู้ร่วมทริปทุกคนเป็นสำคัญ หากท่านไม่ได้ติดเชื้อ แต่ไม่ประสงค์เดินทางร่วมกับผู้ติดเชื้อ หรือตัดสินใจไม่เดินทางต่อ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านได้ชำระมาแล้ว

 

อัตราค่าบริการ : 189,000 บาท/ท่าน

 • วันที่จอง : ชำระมัดจำครั้งแรก 60,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสำเนา PASSPORT
 • ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 : ชำระมัดจำครั้งที่ 2 ท่านละ 60,000 บาท
 • ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 65,000 บาท
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตค่าทริปเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 เดือน (กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา)

*หากลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน*

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. หลังจากท่านจองทริปและชำระมัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด
 2. เนื่องจากรายการเดินทางเป็นแบบเหมาจ่าย บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ

 

อาหาร

– ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าอาหารทุกมื้อ โดยแต่ละวันได้ระบุอาหารรวมอยู่ในค่าทริปแล้ว

(B=อาหารเช้า / L=อาหารกลางวัน / D=อาหารเย็น)

– ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและของว่าง ในคาเฟ่ที่ไปถ่ายภาพ

 

 

 

 

 

 

โรงแรมที่พัก  

22 ต.ค.            Aurora Hotel at Reykjavik I ห้องละ 2 ท่าน

23 ต.ค.            ION Adventure Hotel I ห้องละ 2 ท่าน

24 ต.ค.            Vik Apartments I ห้องละ 2 ท่าน

25 ต.ค.            Fosshotel Glacier Lagoon I ห้องละ 2 ท่าน

26 ต.ค.            Brú Guesthouse I ห้องละ 2 ท่าน

27 ต.ค.            Kirkjufell Guesthouse and Apartments I ห้องละ 2 ท่าน

28 ต.ค.            Aurora Hotel at Reykjavik I ห้องละ 2 ท่าน

 

สงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์สำหรับผู้เดินทางต่อไปนี้

–   ผู้ที่ไม่ชอบกิจกรรมการถ่ายภาพ

 • ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือต้องใช้วีลแชร์ เนื่องจากทริปถ่ายภาพต้องใช้การเดินเท้ามาก
 • บุคคลไร้ความสามารถ
 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 10 ปี

 

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 หักมัดจำ 40,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 หักมัดจำ 100,000 บาท
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระมาได้ทั้งหมด
 • หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไขการจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
 • ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

 

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดำเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

 

ค่าบริการนี้รวม

– ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 7 คืน

– อาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (หากท่านไม่ต้องทำวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท จะหักออกจากค่าทริป)

– ค่ารถและยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เดินทาง

– ค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน

– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ

– ค่ากิจกรรมเดินถ้ำน้ำแข็ง (หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทำกิจกรรมได้ บริษัทจะคืนเงิน 4,500 บาท)

– ค่าเข้า Blue Lagoon Package Premium

(รวมการเช่าเสื้อคลุมอาบน้ำ, เช่าผ้าขนหนูผืนใหญ่, Silica Mud Mask, Algae Maskม รองเท้าแตะ)
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม

– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 3,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท)

*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไปกลับ กรุงเทพฯ – เรคยาวิก)

– ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ USD 50/ท่าน

– ค่าทำหนังสือเดินทาง และวัคซีนพาสปอร์ต

– ค่าเครื่องดื่มและของว่างหากแวะคาเฟ่

– ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยตัวท่านเองว่าจะเข้าชมหรือไม่
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด

– ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับชาวต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์

– ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนและหลังเดินทางไปต่างประเทศ และที่พักหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

การชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด : Travel Portrait, Landscape  
Facebook : Tiger.Thanakorn
IG : thetigereyesphoto

฿ 48,700

9 Days

23/6/23 – 1/7/23