Winter in Japan (Shirakawago-Takayama-Osaka)

ค่าใช้จ่าย: 89,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12-13 ท่าน + 2 Staff
ออกเดินทางเมื่อผู้ร่วมทริปครบ10ท่าน

ชำระมัดจำ: 50,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport
เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้
พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม: 29,000บาท

สายการบิน การบินไทย

เดินทางวันที่ 26 มกราคม 2566
TG 644 BKK – NGO 00.05 – 7.30 (5 ชม. 25 นาที)
เดินทางวันที่ 30 มกราคม 2566
TG 623 KIX – BKK 11.00 – 15.45 (6 ชม. 45 นาที)

**สมาชิกสามารถเลือกเดินทางต่างสายการบินได้ โดยไฟลท์ขาไปจะต้องถึงก่อนหรือพร้อมกรุ๊ป และไฟลท์
   ขากลับจะต้องออกหลังหรือพร้อมกรุ๊ป**
**หากสมาชิกต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าทริปยืนยันการเดินทางแล้ว**
ข้อแตกต่างของทริปถ่ายภาพของเรากับทริปท่องเที่ยวทั่วไป

ทริปท่องเที่ยวทั่วไป เน้นการไปถึงสถานที่เยอะๆ แต่มีเวลาให้สถานที่นึงอย่างจำกัด เพื่อเก็บให้ครบว่ามาถึงแล้ว ให้แต่ละท่านถ่ายรูปเองกับป้ายหรือสัญลักษณ์ที่โด่งดังของสถานที่นั้นๆ ก็เพียงพอ แต่การไปทริปถ่ายภาพกับเรานั้น ทุกท่านมาแล้วจะต้องได้ภาพกลับไป ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพหมู่ แต่เราเน้นการถ่าย Portrait โพสต์ท่าของแต่ละคน แบบ Magazine Style ให้สวยงามเหมาะสมที่ตัวท่านเป็น พร้อมกับความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ที่ทางเราคัดสรรมาแล้วอย่างดี หลายสถานที่เป็นสถานที่ที่ทัวร์ปกติไม่สามารถไปได้ ดังนั้น ในแต่ละสถานที่เราจะใช้เวลา มากกว่าทัวร์ปกติทั่วไป ตารางการเดินทางในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อาจตื่นเช้าเพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจกลับดึกเพราะมีกิจกรรมเสริม เช่น Café hopping นั่งพักผ่อน ชิลล์กับบรรยากาศ ซึ่งทีมงานจะวางแผนล่วงหน้าและแจ้งให้ท่านทราบ อาจทำให้เวลาของมื้ออาหารล่าช้าหรือพักผ่อน ไม่เพียงพอในบางวัน การวางแผนโปรแกรมก็ค่อนข้างแตกต่างจากทัวร์ท่องเที่ยวปกติ คือมีความยืดหยุ่นตามการใช้เวลา มากน้อยในแต่ละสถานที่ สุดท้าย บรรยากาศในการท่องเที่ยวจะเหมือนกับการเดินทางกับเพื่อนคอเดียวกันที่ต้องการ ภาพสวยๆ กลับบ้านไปเหมือนกัน

ที่พักและมื้ออาหารถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับคณะเราเท่านั้น คอนเฟิร์มตามที่ประกาศในโปรแกรมการเดินทาง

ทริปถ่ายภาพของเราเหมาะสำหรับ

ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บภาพความทรงจำของการท่องเที่ยว ให้คู่ควรกับการเตรียมชุดและพร็อพที่จัดหามา ผู้ที่ไม่ต้องการ ลงทุนกับกล้องและเลนส์ราคาเฉียดแสน หรือท่านที่ไม่มีเวลามากพอในการศึกษาการถ่ายภาพ แต่ต้องการเก็บภาพ ความประทับใจและความทรงจำในคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งภาพถ่ายส่วนตัวและภาพวิวทิวทัศน์ และยังเหมาะกับช่างภาพ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ที่ต้องการท่องเที่ยวเน้นการถ่ายภาพเป็นสำคัญ ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาจุดถ่ายภาพ ที่เหมาะสมและสวยที่สุดได้
การเดินทางครั้งนี้ นำโดย Staff 1 คน เป็นตากล้องมืออาชีพ ประสบการณ์ถ่ายภาพบุคคลมามากกว่า 10 ปี เก็บภาพตลอด การเดินทางให้กับทุกท่าน อีก 1 คน ประสานงานด้านที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ความสะดวกกับทุกท่าน  และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความเข้าใจในความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆ มากที่สุด
เพื่อให้ได้สถานที่และภาพตามที่ต้องการที่ดีที่สุด อาจทำให้ไม่สามารถ ดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนทัวร์ปกติ ทุกท่านอาจต้องช่วยเหลือตนเองในบางครั้ง เช่น การยกกระเป่าเข้าที่พัก ในกรณีที่บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋า คอยบริการ (และทางเราไม่ได้เรียกเก็บเงินจาก ทุกท่านเพิ่มในการจ้าง พนักงานยกกระเป๋าเข้าห้อง (Hotel Porter Service) ทริปถ่ายภาพของเราจึง ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมาก หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้

รูปที่แต่ละท่านจะได้รับ อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์หน้างานและระยะเวลาที่สามารถจัดการได้ และรูปของแต่ละท่าน จะแตกต่างกันออกไปตามบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กําหนดการเดินทาง

25 มกราคม 2566 | Day 1 | BKK
21.00 น. เช็คอินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์ C/D สายการบินไทย

26 มกราคม 2566 | Day 2 | BKK – Nagoya – Takayama – Sanmachi Suji (L-D)
00.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 644
07.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.)
หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เมือง ทาคายามะ (Takayama) เมืองเก่าแก่แห่ง จังหวัดกิฟุ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางไปยังย่าน ซันมาชิซูจิ(Sanmachi Suji) ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนทรงโบราณอายุ หลายร้อยปีตั้งแต่สมัยเอโดะถึงกลางเมจิและหมู่บ้านพื้นเมืองเอาไว้เป็นอย่างดีเก็บภาพเมืองให้ทิวทัศน์ที่งดงามพร้อมกับบรรยายกาศวินเทจของบ้านเมือง
ช่วงเย็นเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อเช็คอิน และผ่อนคลายกับออนเซ็นแบบส่วนตัวในห้องพัก และบรรยากาศที่พักแบบเรียวกังท่ามกลางภูเขาและหิมะ
เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารในที่พัก
ที่พัก คืนที่ 1 Yukimurasaki หรือใกล้เคียง

27 มกราคม 2566 | Day 3 | Takayama – Shirakawa-go – Nabana no Sato – Nagoya (B-L)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอ้าท์และเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เพื่อเก็บภาพบรรยากาศ หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เป็นบ้านญี่ปุ่นโบราณมีหลังคาทรงสูง มุงด้วยฟางข้าวคล้ายกับการพนมมือ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO
ฤดูหนาวเป็นช่วงพีคที่สุด เพราะเป็นช่วงที่หมู่บ้านมีหิมะสีขาวปกคลุมอย่างสวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางไปเมืองนาโกย่า (Nagoya) เที่ยวชมและเก็บภาพในงานเทศกาล Nabana no Sato 2022 – 2023 งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในสวนดอกไม้ที่ชื่อว่า Nabana no Sato เพื่อเก็บภาพดวงไฟกว่าล้านดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค่ำคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ และเดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน พร้อมรับประทาน
อาหารค่ำตามอัธยาศัยภายในพื้นที่ของงานเทศกาล จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก เพื่อเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก คืนที่ 2 Nikko Style Nagoya หรือใกล้เคียง

28 มกราคม 2566 | Day 4 | Nagoya – Fushimi Inari Shrine – Kinkaku-ji – Gion – Osaka (B-L-D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอ้าท์และเดินทางสู่เมืองเกียวโต (Kyoto) เก็บภาพบรรยากาศตามจุดต่างๆ ณ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ(Fushimi Inari Shrine) ภายในศาลเจ้า ซึ่งมีความเก่าแก่มากกว่าพันปี จุดเด่นสําคัญ คือ เสาโทริอิสีแดงนับหมื่นต้นเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบลึกเข้าไปบนเขา
คาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ ช่วงปีค.ศ. 1603-1868 ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ทําให้ศาลเจ้าหลักถูกกําหนดให้เป็นสมบัติของชาติ เป็นทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางไปยัง วัดคินคะคุจิ(Kinkaku-ji) หรือวัดทอง เพื่อเก็บภาพในบริเวณวัด ซึ่งตัวอาคารหลักของวัดแห่งนี้มีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางน้ํา เห็นเป็นภาพสะท้อนที่งดงาม เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโต จากนั้นเดินทางต่อไปย่าน กิออน (Gion) เพื่อเก็บภาพในย่านที่มีเสน่ห์ของบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ และเป็นย่านที่สามารถชมเกอิชา (Geisha) ในชุดกิโมโนดั้งเดิมที่มีความสวยงาม ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นหญิงสาวที่มีความชํานาญทางศิลปะและทําหน้าที่ดูแลแขกในร้านน้ําชา
เย็น รับประทานอาหารเย็น และเดินทางสู่เมืองโอซาก้า จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซึ่งอยู่ใกล้ Shinsaibashi ถนนสายช้อปปิ้งแห่งเมืองโอซาก้า
ที่พัก คืนที่ 3 Courtyard by Marriott Osaka Honmachi หรือใกล้เคียง

29 มกราคม 2566 | Day 5 | Osaka Castle – Tempozan Giant Ferris Wheel – Kuromon Ichiba Market – Hirakata T-side Book Café – Shinsaibashi (B-L)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นเดินทางไปยัง ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) เพื่อเก็บภาพปราสาทเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 ใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี ต่อมาปราสาทแห่งนี้ถูกเผาทําลายหลายครั้ง ทั้งจากสงคราม เหตุฟ้าผ่า เหตุการณ์ไฟไหม้ และถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนมีการสร้างขึ้นใหม่ถึง 3 ครั้ง และบูรณะซ่อมแซมพร้อมกับติดตั้งลิฟต์และสิ่งอํานวยความสะดวกให้ทันสมัยขึ้น โดยแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1997 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปได้เยี่ยมชม ถ้าได้มาเยือนโอซาก้าแล้วต้องห้ามพลาดมาเยือนปราสาทโอซาก้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของเมืองนี้
ช่วงสาย เดินทางต่อไปยัง แถบริมอ่าวของโอซาก้า บริเวณเท็มโปซาน ฮาร์เบอร์ วิลเลจ (Tempozan Harbor Village) เพื่อเก็บภาพ ด้านหน้า ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ซึ่งเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1997 ถือได้ว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยความสูงที่ 112.5 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 100 เมตร จากนั้นนําท่านไปยัง ตลาดปลาคุโรมอนอิจิบะ (KuromonIchiba Market) เป็นตลาดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโอซาก้า มีทั้งอาหารสด และปรุงสําเร็จพร้อมทาน ให้ได้ลองชิมตลอดสองข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ช่วงบ่ายแวะคาเฟ่ Hirakata T-side Book Café จุดถ่ายภาพสุดชิค ตั้งอยู่ภายในห้างดีไซน์สวยสูง 8 ชั้น มีร้านกาแฟ Starbucks ที่ชั้น 1 และร้านหนังสือ Tsutaya ให้บริการด้านใน มีมุมถ่ายภาพที่ห้ามพลาดก็คือชั้นหนังสือสูงราว 7-8 เมตร (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในคาเฟ่)
ช่วงค่ำ ไปเก็บภาพที่ ป้ายไฟนีออนกูลิโกะแมน (Glico Man Billboard) ที่เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คสําคัญของโอซาก้า ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําโดทงโบริบริเวณสะพานอิบิซึบาชิ(Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) กับย่านโดทงโบริ(Dotonbori) อันถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโอซาก้า และเก็บภาพระยะไกลของ หอคอยซึเทนคาคุ (Tsutenkaku Tower)ซึ่งแปลว่าสูงเท่าฟ้า ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเจริญของเมืองโอซาก้าในอดีต เพราะถือเป็นอาคารที่มีความสูงมากที่สุดในเอเชียในขณะที่สร้าง ตั้งอยู่ใจกลางย่านชินเซไก (Shinsekai) ประดับประดาด้วยไฟนีออนจนกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งในยามค่ําคืน จากนั้นเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
ที่พัก คืนที่ 4 Courtyard by Marriott Osaka Honmachi หรือใกล้เคียง

30 มกราคม 2566 | Day 6 | Courtyard by Marriott Osaka Honmachi – KIX – BKK
07.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซ (KIX)
11.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 623
15.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อาหาร
– ค่าใช้จ่ายนี้รวมมื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง (B=อาหารเช้า / L=อาหารกลางวัน / D=อาหารเย็น)
– ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและของว่าง หากแวะคาเฟ่เพิ่มเติมจากโปรแกรม

โรงแรมที่พัก
26 ม.ค. Yukimurasaki หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
27 ม.ค. Nikko Style Nagoya หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
28 ม.ค. Courtyard by Marriott Osaka Honmachi หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน
29 ม.ค. Courtyard by Marriott Osaka Honmachi หรือใกล้เคียง | ห้องละ 2 ท่าน

เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน
1.หลังจากท่านจองทริปและชําระมัดจําแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด
2.เนื่องจากรายการเดินทางเป็นแบบเหมาจ่าย บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ

สงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์สําหรับผู้เดินทางต่อไปนี้
– ผู้ที่ไม่ชอบกิจกรรมการถ่ายภาพ
– ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือต้องใช้วีลแชร์เนื่องจากทริปถ่ายภาพต้องใช้การเดินเท้ามาก
– บุคคลไร้ความสามารถ
– เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 10 ปี

ค่าใช้จ่าย : 89,800 บาท/ท่าน
– วันที่จอง : ชําระมัดจํางวดแรก 50,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งสําเนา PASSPORT
– ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 : ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมด
– ชําระด้วยบัตรเครดิต ไม่ชาร์จเพิ่ม
– ชําระด้วยบัตรเครดิตค่าทริปเต็มจํานวน ผ่อนชําระ 0% สูงสุด 6 เดือน (กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา)
*หากลูกค้าชําระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ตรงเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจําให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของท่าน*

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
– ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565 หักมัดจํา 35,000 บาท
– ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินที่ชําระมาได้ทั้งหมด
– หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ
  สามารถมอบสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ตามเงื่อนไข
  การจอง / การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วที่ท่านซื้อไว้
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทริปในกรณีที่ผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
– ลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่ายินยอมในการยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดโรคระบาดร้ายแรง เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการ ประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็น เหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจ ยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด และจะดําเนินการขอ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบิน

ค่าบริการนี้รวม
– ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 4 คืน
– ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่ารถและยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เดินทาง
– ค่าน้ํามัน ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน
– ค่าบริการ Local Guide และพนักงานขับรถ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
– ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเงินเป็นรายการได้ เนื่องจากทางบริษัทมีการจ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้ว ***

ค่าบริการนี้ไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป กรุงเทพฯ – นาโกย่า และกลับ โอซาก้า – กรุงเทพฯ)
– ค่าทําหนังสือเดินทาง และวัคซีนพาสปอร์ต
– ค่าทิป Local Guide พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ
– ค่าเครื่องดื่มและของว่างหากแวะคาเฟ่เพิ่มเติมจากโปรแกรม
– ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยตัวท่านเองว่าจะเข้าชมหรือไม่
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด
– ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับชาวต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
– ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนและหลังเดินทางไปต่างประเทศ และที่พักหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายการชำระเงินค่าทริป
หากสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @allimpressth

Professional Photographer

ชื่อจริง : พี่เสือ ธนกร
ชื่อในวงการถ่ายภาพ : TheTigerEyes
แนวที่ถนัด :Travel Portrait, Landscape
Facebook : www.facebook.com/Tiger.Thanakorn
IG : www.instagram.com/thetigereyesphoto

฿ 89,800

 6 Days

 25 – 30/1/23